برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير محلول پاشي سولفات روي و اسيد بوريک در مراحل مختلف فنولوژيک بر عملکرد دانه و برخي صفات کمي دو رقم کلزا (.Brassica napus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير محلول پاشي سولفات روي و اسيد بوريک در مراحل مختلف فنولوژيک بر عملکرد و برخي صفات کمي دو رقم کلزا، آزمايشي به صورت فاکتوريل و در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با 18 تيمار و در سه تکرار در سال زراعي 85-84 در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي زنجان به مرحله اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمايشي عبارت بودند از: محلول پاشي سولفات روي در سه سطح (بدون محلول پاشي (Zn0)، محلول پاشي با غلظت سه در هزار  (Zn1) و محلول پاشي با غلظت شش در هزار (Zn2))، محلول پاشي اسيد بوريک در سه سطح (بدون محلول پاشي (B0)، محلول پاشي با غلظت دو در هزار (B1) و محلول پاشي با غلظت چهاردر هزار(B2) ) و ارقام شامل (V1) SLM046 و رقم طلايه(V2) . محلول پاشي سولفات روي و اسيد بوريک در دو مرحله (ابتداي ساقه رفتن و ابتداي گلدهي) انجام گرديد. در طول دوره رشد مراقبت هاي زراعي انجام و از صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجين هاي بارور و نابارور يادداشت برداري شده و عملکرد دانه، وزن هزاردانه نيز تعيين گرديد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد بين عملکرد دانه از نظر آماري تفاوت معني دار وجود داشته و حداکثر محصول دانه کلزا از تيمار  Zn0B1 و رقم SLM046 به مقدار 4180 کيلوگرم در هکتار حاصل گرديد. بنابراين، با عنايت به نقش مثبت اسيد بوريک در افزايش عملکرد دانه و به کارگيري توام سولفات روي و اسيد بوريک در افزايش وزن هزاردانه و تعداد خورجين هاي بارور کلزا و همچنين بالاتر بودن سطح عملکرد دانه در رقم SLM046، استفاده از اين رقم و محلول پاشي همزمان اسيد بوريک و سولفات روي با غلظت هاي به ترتيب دو در هزار و سه در هزار در مراحل ابتداي ساقه رفتن و ابتداي گلدهي (تيمار Zn1B1 ) در مناطق با آب و هوا و خاک مشابه محل مناسب مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 220
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی