برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  13 , شماره  41 ; از صفحه 40 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين كفايت دياليز در بيماران بخش دياليز بيمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) شهرستان ساري - سال 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: همودياليز به عنوان يكي از روش هاي درماني نگهدارنده در بيماران دچار نارسايي مزمن كليه به شمار مي رود. با توجه به اين كه دياليز ناكافي سبب افزايش مرگ و مير و بيمارگني مي شود، تعيين كفايت دياليز دراين بيماران از اهميت بسياري برخوردار است. اين مطالعه با هدف تعيين كفايت دياليز در بيماران بخش بيمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) ساري در سال 1379 طراحي شده است.
مواد و روش ها :اين مطالعه به روش توصيفي انجام شد و پس از نمونه گيري،BUN  قبل و بعد از دياليز و قبل از دياليز نوبت دوم، سطح سرمي آلبومين- هموگلوبين- كلسترول و كراتينين قبل از دياليز و همچنين وزن قبل و بعد از دياليز نوبت بعدي، اندازه گيري شده و با استفاده از فرمول هاي موجود جهت كفايت دياليز (PRU.PCR.Tacurea) مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت آناليز آماري از نرم افزار SPSS و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
يافته ها: پس از آناليز يافته هاي به دست آمده از 50 بيمار مورد مطالعه KT/V متوسط 25 درصد±97 درصد بوده است. 58 درصد اين بيماران KT/V زيرا داشتند كه علت KT/V پايين در 66 درصد، تجويز ناكافي بود و انجام نامناسب دياليز در مرحله بعد قرار داشت. همچنين در اين مطالعه با استفاده از روش همبستگي پيرسون بين KT/V وr=0.3) Tac urea  و (P<0.0001 و  KT/Vوr=0.8) PRU  و (P<0.0001،  KT/Vو r=0.3) PCR و (P<0.03 و KT/V و آلبومين r=0.3) و (p<0.03 ارتباط معني داري وجود داشت. اما بين KT/V و هموگلوبين، كلسترول و كراتينين ارتباط معني دار ديده نشد.
استنتاج: اين يافته ها نشان مي دهد كه اكثريت بيماران ما از دياليز كافي برخوردار نيستند كه علت عمده اين عدم كفايت، تجويز ناكافي مي باشد. همچنين از آزمايش هايي چون CHL.Hb.Cr نمي توان به تنهايي جهت كفايت دياليز استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی