نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
فروردين 1390 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 17 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني ناقلين استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين در پرسنل بيمارستان هاي گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز تحقیقات عفونی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين از پاتوژن هاي مهم بيمارستاني مي باشد. يکي از منابع مهم اين ارگانيسم در عفونت بيمارستاني، پرسنل بيمارستان مي باشند، شناسايي و کنترل پرسنل درماني کلونيزه شده مي تواند ميزان بروز استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين را کاهش دهد. براين اساس اين طرح با هدف تعيين فراواني ناقلين استافيلوکوک اورئوس و استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين در پرسنل درماني بيمارستان هاي شهر گرگان و ارزيابي مقاومت اين ايزوله ها به ساير آنتي بيوتيک ها انجام گرديد.مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال 1388 انجام گرفت. تعداد 333 نفر از کادر درماني بيمارستان در اين طرح شرکت کردند. نمونه گيري با سوآپ سرپنبه اي استريل از ناحيه قدامي بيني هر فرد انجام و نمونه ها بلافاصله در محيط مانيتول سالت آگار کشت داده شد. کلوني هاي مشکوک با رنگ آميزي گرم و تست هاي کاتالاز، کوآگولاز و DNase مورد شناسايي قرار گرفتند. براي تعيين مقاومت سويه ها به متي سيلين، (Minimum Inhibitory Concentration) MIC آن با متد ميکرودايلوشن بررسي گرديد. تست حساسيت به ساير آنتي بيوتيک ها به روش ديسک ديفيوژن (Kirby-Bauer) انجام شد.يافته ها: شيوع ناقلين استافيلوکوک اورئوس و استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين در اين مطالعه به ترتيب 24 درصد و 3 درصد و بيشترين فراواني در بخش اتاق عمل بود. بيشترين مقاومت نسبت به پني سيلين مشاهده شد، و تمام سويه ها به ونکومايسين حساس بودند.نتيجه گيري: شيوع استافيلوکوک اورئوس و سويه هاي استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين در پرسنل بيمارستان هاي گرگان، به ترتيب در حد متوسط و نسبتا پايين قرار دارد، کنترل دایمي ناقلين و درمان آن ها مي تواند از اشاعه اين باکتري و عفونت هاي حاصل از آن جلوگيري نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی النگ، س.، و آسمار، م.، و چراغعلی، ف.، و یازرلو، س.، و امینی، ا.، و شاکری، ف.، و قائمی، ع. (1390). فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرسنل بیمارستان های گرگان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 13(1), 17-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133671Vancouver : کپی

رحیمی النگ سمیه، آسمار مهدی، چراغعلی فاطمه، یازرلو سارا، امینی ابوالفضل، شاکری فاطمه، قائمی عزت اله. فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرسنل بیمارستان های گرگان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1390 [cited 2022July04];13(1):17-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133671IEEE : کپی

رحیمی النگ، س.، آسمار، م.، چراغعلی، ف.، یازرلو، س.، امینی، ا.، شاکری، ف.، قائمی، ع.، 1390. فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرسنل بیمارستان های گرگان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 13(1), pp.17-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133671. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی