نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1390 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 29 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، دانشکده بهداشت، مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
چکیده: 
زمينه و هدف: رفتارهاي ارتقا سلامت و سبک زندگي سالم استراتژي هاي اصلي براي حفظ سلامتي است. به دليل اهميت سلامت افراد جوان در ارتقا سلامت جامعه، مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت انجام رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي يزد و عوامل موثر بر آن طراحي شد.مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي- مقطعي بر روي 440 دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي يزد که با روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد (Health Promotion Lifestyle profile-II) HPLP-II بود، که شامل دو طبقه اصلي (رفتارهاي ارتقا سلامت و سلامت رواني اجتماعي) و شش زير گروه است. داده ها در نرم افزار آماري SPSS-11.5 وارد با استفاده از آزمون هاي آماري t، χ2، آناليز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ميانگين سن 21.1±2.2 بود. ميانگين کل130.3±19 HPLP-II  (نمره کل=208) بود. بالاترين نمره کسب شده در زير گروه رشد معنوي 26.03±5.04 و کمترين در زير گروه فعاليت فيزيکي 16.2±4.8 بود. از نظر آماري بين ميانگين کل HPLP-II و متغيرهاي وضعيت اشتغال (P=0.002)، رشته تحصيلي (P=0.001)، تحصيلات مادر (P=0.007) و شغل مادر (P=0.01) ارتباط معني داري مشاهده شد.نتيجه گيري: با توجه به وضعيت انجام رفتارهاي ارتقا دهنده سلامتي در بين دانشجويان و نيز به دليل فعاليت فيزيکي پايين در بين دانشجويان به ويژه دختران، طراحي برنامه هاي آموزش سلامت در جهت افزايش فعاليت فيزيکي پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مطلق، ز.، و مظلومی محمودآباد، س.، و ممیزی، م. (1390). رفتارهای ارتقا دهنده سلامت دانشجویان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 13(4), 29-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133650Vancouver : کپی

مطلق زهرا، مظلومی محمودآباد سیدسعید، ممیزی مهدیه. رفتارهای ارتقا دهنده سلامت دانشجویان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1390 [cited 2022August15];13(4):29-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133650IEEE : کپی

مطلق، ز.، مظلومی محمودآباد، س.، ممیزی، م.، 1390. رفتارهای ارتقا دهنده سلامت دانشجویان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 13(4), pp.29-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133650. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 474 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی