برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  13 , شماره  41 ; از صفحه 8 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

همه گيري شناسي اختلالات روان پزشكي در استان ‌مازندران (سال 1380)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بار اختلالات روان پزشكي در كشورهاي پيشرفته تا حد زيادي به وسيله پرسش نامه هاي غربالگري و مصاحبه هاي باليني ساختار يافته، شناسايي شده است. ولي بار اختلالات روان پزشكي در كشور ما محدود و تعداد مطالعات انجام شده كم مي باشد. برنامه ريزي براي ارايه خدمات اساسي بهداشت روان به افراد، نيازمند آگاهي از وضعيت موجود بيماري رواني در جامعه است. اين مطالعه با هدف بررسي همه گيري شناسي اختلالات رواني در افراد 18 سال و بالاتر مناطق شهري و روستايي استان مازندران انجام گرفت.
مواد و روش ها: نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي و سيستماتيك از بين خانوارهاي موجود استان مازندران انتخاب گرديد و از طريق تكميل پرسش نامه اختلالات عاطفي و اسكيزوفرنيا (SADS) توسط كارشناسان روان شناسي در استان، جمعا 1022 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند و براساس معيارهاي طبقه بندي DSM-IV، تشخيص گذاري اختلالات صورت گرفت.
يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد شيوع انواع اختلالات روان پزشكي در استان 52/21 درصد مي باشد كه اين شيوع در زنان 30.13 درصد و در مردان 33/12 درصد بوده است. اختلالات اضطرابي و خلقي به ترتيب با 10.17 و 48/5 درصد، شايع ترين اختلالات روان پزشكي در استان بودند. شيوع اختلالات پسيكوتيك در اين مطالعه 67/1 درصد، اختلالات عصبي- شناختي 73/2 درصد و اختلالات تجزيه اي 47/1 درصد بوده است. در گروه اختلالات خلقي، افسردگي اساسي با 60/4 درصد و در گروه اختلالات اضطرابي، اختلال فوبي با 74/2 درصد شيوع بيش تري داشته اند. شيوع اختلالات روان پزشكي در استان در افراد گروه سني 66 سال و بيش تر با 84/21 درصد، افراد همسر فوت شده با 92/26 درصد، افراد ساكن در مركز استان با 82/18 درصد، افراد بي سواد با 04/23 درصد و افراد خانه دار با 56/22 درصد بيش از گروه هاي ديگر بوده است.
استنتاج: در اين مطالعه 58/14 درصد افراد مورد مطالعه دچار حداقل يك اختلال روان پزشكي بوده اند و شيوع اختلالات در حدود مطالعات قبلي موجود در داخل و خارج از كشور مي باشد. آگاهي از نتايج اين تحقيق مسووليت سياستگذاران و برنامه ريزان بهداشتي استان مازندران و كشور در رابطه با تدوين برنامه هاي عملي و اجرايي بهداشت روان را بيش از پيش روشن مي سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی