برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 106 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه سطح سرمي سرب در افراد وابسته به ترياک با گروه شاهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سوء مصرف مواد مخدر و به خصوص ترياک از مشکلات عمده بهداشت عمومي در ايران به شمار مي رود. يکي از تقلباتي که توسط فروشندگان ترياک صورت مي گيرد، اضافه کردن سرب به آن جهت سنگين شدن وزن و دريافت سود بيشتر مي باشد. مصرف ترياک آلوده با سرب مي تواند اثرات سويي بر سلامت مصرف کنندگان داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر مقايسه سطح سرمي سرب در افراد وابسته به ترياک در مقايسه با گروه شاهد بود.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي، 50 نفر فرد وابسته به ترياک در رده سني 20 تا 60 سال با 43 نفر فرد غير وابسته تحت مطالعه قرار گرفتند. دو گروه از نظر توزيع سني و جنسي همسان سازي شدند. غلظت سرمي سرب و همچنين تست هاي عملکرد کبدي (بيلي روبين توتال،
ALT، AST و آلکالين فسفاتاز) و هموگلوبين نيز سنجيده شد.
يافته ها: ميانگين سطح سرمي سرب در گروه وابسته به ترياک 1473.67±3929.358 و در گروه شاهد 1141.53±3532.721 ميکروگرم/ليتر بود که از نظر آماري معني دار نبود. بين سطح سرمي سرب و متغيرهاي سن، مدت زمان اعتياد، بيلي روبين توتال سرم، هموگلوبين، ALT، AST و آلکالين فسفاتاز سرم همبستگي معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه اگرچه بين مصرف ترياک و سطح سرمي سرب ارتباط معني داري پيدا نشد، اما سطح سرمي سرب در افراد وابسته بالاتر بود. توصيه مي شود که جهت تاييد وجود يا عدم وجود اين رابطه مطالعات بيشتري انجام شود تا در صورت نياز اقدامات غربالگري و تشخيصي به موقع در افراد مصرف کننده به کار بسته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی