نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  25 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

تشخيص چندگانه عناصر غذايي (CND) براي چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، میدان استاندارد، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی (ره)، موسسه تحقیقات خاک و آب، کدپستی: 3177993545
 
چکیده: 
وضعيت عناصر غذايي در گياهان با عملکرد زياد مي تواند يک معيار واقعي براي ارزيابي رشد و دستيابي به عملکرد بهينه باشد. ارقام مرجع (نرم ها) استخراج شده از مدل هاي تعميم يافته مبتني بر تشخيص چندگانه عناصر غذايي (CND)اهميت دارند. در اين تحقيق گروه عملکرد زياد به تعداد 123 مزرعه (32 درصد) از 382 مزرعه با احتساب عملکرد ريشه حد واسط به ميزان 53.980 تن در هکتار با استفاده از سامانه CND از طريق رياضي و آماري و کاربرد تابع تجمعي نسبت واريانس عناصر غذايي و تابع توزيع مربع کاي، متمايز گرديد. همچنين مقدار مربع کاي بحراني براي تمايز گروه عملکرد زياد به ميزان 7.3 بدست آمد که اين مقدار نيز با استفاده از داده هاي 38 مزرعه چغندرقند بروش آماري کيت - نلسون مورد ارزيابي قرار گرفت و تاييد گرديد. سپس بر اساس روش شناسي سامانهCND نرم هاي استاندارد براي عناصر غذاييN ، P، K، Mn، Zn، Fe، Cu، B، S و Rd به ترتيب VMn=-2.480±0.269, VK=3.197±0.187 VP=0.765±0.139, VN=3.442±0.145, VCu=-4.377±0.233 VFe=-3.317±0.321, VZN=-3.691±0.306, VRd=6.589±0.076, VS=1.359±0.283 VB=-3.487±0.293 محاسبه گرديد. همچنين با استفاده از نتايج تجزيه گياه 38 مزرعه چغندرقند، محدوده «کفايت» و «بحراني» عناصر غذايي براي سامانه CND برآورد گرديد. به منظور اعتبارسنجي اوليه نرم ها و شاخص ها، داده هاي تعدادي از آزمايش هاي کودي چغندرقند بررسي شد و نتايج رضايت بخشي به دست آمد. مي توان از اين نرم ها، شاخص ها و محدوده هاي کفايت و بحراني براي پيش بيني رشد، عملکرد و تشخيص اختلالات تغذيه اي چغندرقند استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دریاشناس، ع.، و ثقفی، ک. (1390). تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) برای چغندرقند. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 25(1), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133070Vancouver : کپی

دریاشناس عبدالمحمد، ثقفی کبری. تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) برای چغندرقند. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1390 [cited 2022August20];25(1):1-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133070IEEE : کپی

دریاشناس، ع.، ثقفی، ک.، 1390. تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) برای چغندرقند. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 25(1), pp.1-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133070. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی