برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آزمايشگاهي ميکروليکيج MTA ايراني و خارجي در ترميم پرفوراسيون فورکاي مولارشيري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپرشکی، دانشگاه شاهد
 
چکیده: 
سابقه و هدف: پرفوراسيون از دلايل مهم شکست درمان هاي اندودونتيک مي باشد. در اين ميان پرفوراسيون هاي فورکا پيش آگهي بدتري دارند. مواد مختلفي براي ترميم غير جراحي پرفوريشن هاي فورکا پيشنهاد شده که MTA يکي از آنها مي باشد. با توجه به عوارض پرفوراسيون فورکا در مولرهاي شيري و با توجه به اين مساله که تمامي مطالعات در زمينه مولرهاي دایمي مي باشند، انجام اين مطالعه در دندان هاي شيري ضروري به نظر مي رسد. بعلاوه MTA ايراني نيز ساخته و گزارش شده است که مي تواند تاثير موثر باشد. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير MTA در سيل پرفوراسيون مولارهاي شيري و سپس مقايسه تاثير MTA ايراني و خارجي بود.مواد و روشها: در مطالعه آزمايشگاهي حاضر 48 دندان مولر شيري کشيده شده در دو گروه آزمايشيRoot MTA  و ProRoot MTA (هرگروه شامل 24 دندان و 6 دندان در دو گروه کنترل مثبت و منفي) قرار گرفتند. در گروه هاي آزمايشي پس از تهيه حفره دسترسي در ناحيه فورکيشن هردندان، پرفوراسيوني به قطر 1 ميلي متر ايجاد، سپس ناحيه پرفوره توسط مواد مذکور سيل گرديد. تاج دندان ها نيز با cavit ترميم شد. پس از انجام مراحل نفوذ رنگ و تهيه برش طولي مزيوديستالي از دندان ها، ميزان نفوذ رنگ در نمونه ها با استفاده از استريوميکروسکوپ با بزرگنمايي 20 اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري ‏ Mann Whitneyو chi Square  مورد تحليل قرار گرفتند. P<0.05 بعنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.يافته ها: داده هاي آماري نشان دادند که قابليت سيل کنندگي ProRoot MTA به طور معني داري از Root MTA بيشتر است.نتيجه گيري: بنابراين MTA Root از نظر قابليت سيل کنندگي جايگزين قابل قبولي براي ‏ ProRoot MTA نمي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقگو، ر.، و عباسی، ف.، و ماژپناه، ن. (1390). مقایسه آزمایشگاهی میکرولیکیج MTA ایرانی و خارجی در ترمیم پرفوراسیون فورکای مولارشیری. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 29(2 (پی در پی 88)), 70-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132953Vancouver : کپی

حقگو رزا، عباسی فرید، ماژپناه ندا. مقایسه آزمایشگاهی میکرولیکیج MTA ایرانی و خارجی در ترمیم پرفوراسیون فورکای مولارشیری. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1390 [cited 2022January21];29(2 (پی در پی 88)):70-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132953IEEE : کپی

حقگو، ر.، عباسی، ف.، ماژپناه، ن.، 1390. مقایسه آزمایشگاهی میکرولیکیج MTA ایرانی و خارجی در ترمیم پرفوراسیون فورکای مولارشیری. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 29(2 (پی در پی 88)), pp.70-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132953. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی