نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 15 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان شيوع افسردگي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي زابل در سال تحصيلي 81-80

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: افسردگي يکي از چهار بيماري عمده در دنيا و شايع ترين علت ناتواني ناشي از بيماري ها مي باشد. افسردگي يکي از علل خودکشي است و در سال هاي اخير، در جمعيت جوان حتي نوجوان رشد فزآينده اي داشته است. افسردگي زمينه هايي مثل موفقيت، جذابيت، سلامتي و توانايي که بيشترين ارزش را براي يک جوان دارد، تحت تاثير قرار مي دهد. از مخرب ترين عوارض آن کاهش ميل به کار و فعاليت مي باشد. نظر به اهميت به حساب آوردن شيوع افسردگي بين دانشجويان جهت برنامه ريزي انواع پيشگيري ها، پژوهش حاضر به منظور تعيين ميزان شيوع افسردگي دانشجويان دانشکده علوم پزشکي زابل در سال تحصيلي 81-80 انجام گرفت. روش مطالعه: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي تحليلي است. جامعه مورد پژوهش 240 نفر از دانشجويان بودند که از بين آنها 157 نفر به طور آگاهانه در پژوهش شرکت کردند. به منظور جمع آوري داده ها از فرم مشخصات فردي و پرسشنامه سنجش افسردگي بک (Beck) استفاده شد. نتايج: 64.3% دانشجويان به درجات مختلفي از افسردگي مبتلا بودند و ميانگين نمره افسردگي در دانشجويان پرستاري 10.5±16.1 در دانشجويان مامايي 8.9 ± 19.5 در دانشجويان بهداشت خانواده 5.8±8.7 و در دانشجويان مبارزه با بيماري ها 11.1±13.6 بود که آزمون آناليز واريانس يک طرفه بين ميانگين نمره افسردگي دانشجويان تفاوت معني داري را نشان داد ((p=0.004. نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر که بيانگر فراواني افسردگي در بين دانشجويان است، بايد تدابيري اتخاذ گردد تا عواملي که در بروز افسردگي موثر هستند، کاهش يابند و با شناخت سريع و به موقع از عواقب آن پيشگيري شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایلدر‌آبادی، ا.، و فیروزکوهی، م.، و مظلوم، س.، و نویدیان، ع. (1383). بررسی میزان شیوع افسردگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی زابل در سال تحصیلی 81-80. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 6(2), 15-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13295Vancouver : کپی

ایلدر‌آبادی اسحاق، فیروزکوهی محمدرضا، مظلوم سیدرضا، نویدیان علی. بررسی میزان شیوع افسردگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی زابل در سال تحصیلی 81-80. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1383 [cited 2022August08];6(2):15-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13295IEEE : کپی

ایلدر‌آبادی، ا.، فیروزکوهی، م.، مظلوم، س.، نویدیان، ع.، 1383. بررسی میزان شیوع افسردگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی زابل در سال تحصیلی 81-80. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 6(2), pp.15-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13295. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 567 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی