4 SID.ir | مقايسه وضعيت آموزش باليني از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه وضعيت آموزش باليني از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

اهداف: پرستاري، حرفه‌ اي کاربردي است و آموزش باليني اساس برنامه آموزش را تشکيل مي ‌دهد. آموزش باليني به لحاظ اهميت قلب آموزش حرفه ‌اي شناخته مي ‌شود. اين پژوهش به ‌منظور تعيين وضعيت آموزش باليني از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري انجام شد.
روش ها: اين پژوهش توصيفي - مقطعي در يکي از دانشگاه ‌هاي علوم پزشکي تهران در سال 1387 انجام شد. مطالعه به روش سرشماري با گروه نمونه ‌اي شامل 59 دانشجوي پرستاري و 21 مربي پرستاري به انجام رسيد. داده ‌ها به ‌وسيله پرسش ‌نامه 6
 قسمتي شامل اطلاعات دموگرافيک و 5 حيطه مرتبط با وضعيت آموزش باليني (اهداف و برنامه آموزشي، برخورد مربي با دانشجو در محيط بالين، محيط آموزشي و نظارت و ارزشيابي) جمع ‌آوري شد. تجزيه و تحليل داده‌ ها با استفاده از آزمون ‌هاي آماري T مستقل،ANOVA  و من - ‌ويتني انجام شد.
يافته ها:
%52.9 واحدهاي پژوهش وضعيت آموزش باليني را در حد خوب و %45.7 در حد متوسط و %1.4 در حد ضعيف ارزيابي نمودند. به نظر %55.1 دانشجويان، وضعيت آموزش باليني در حد متوسط، از نظر %42.58 در حد خوب و از نظر %2.04 در حد ضعيف بود. در مقابل، %76.19 مربيان اين وضعيت را در حد خوب و %23.81 در حد متوسط ارزيابي نمودند. آزمون آماري من‌ - ويتني تفاوت ديدگاه دو گروه را معني ‌دار نشان داد (p<0.01). بين ديدگاه دانشجويان و مربيان در خصوص وضعيت آموزش باليني در حيطه‌ هاي اهداف و برنامه آموزش، مربي و نظارت و ارزشيابي تفاوت معني ‌داري وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: بين ديدگاه مربيان و دانشجويان در زمينه وضعيت آموزش باليني پرستاري تفاوت وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی