5 SID.ir | مطالعه ميزان هورمون هاي FSH و LH روز سوم سيکل قائدگي و تاثير آن بر روي تعداد و کيفيت اووسيت ها در خانم هاي نابارور کانديد سيکل روش هاي کمک باروري
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مطالعه ميزان هورمون هاي FSH و LH روز سوم سيکل قائدگي و تاثير آن بر روي تعداد و کيفيت اووسيت ها در خانم هاي نابارور کانديد سيکل روش هاي کمک باروري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، خیابان آزادی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 
چکیده: 

مقدمه: هورمون هاي گنادوتروپين (FSH, LH) تنظيم كنندگان اصلي چرخه هاي قاعدگي در خانم ها هستند كه طي آن تخمك گذاري انجام مي شود. زنان نابارور با سطح هورمون FSH بالا پاسخ دهي ضعيفي به تخمك گذاري در سيكل هاي كمك باروري ART (Assisted Reproductive Technology) دارند و نتيجه خوبي از درمان نمي گيرند.
هدف: اين مطالعه به منظور بررسي تاثير ميزان هورمون هاي گنادوتروپين روز سوم سيكل ماهانه بر روي تعداد و كيفيت اووسيت هاي (تخمك هاي) بارور طي سيكل درماني
ART انجام شد. به اين ترتيب مي توان با توجه به ميزان هورمون هاي FSH و LH روز سوم سيكل قاعدگي، پيش بيني بهتري از وضعيت پاسخ دهي بيماران به اين روش درماني داشته باشيم.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي - تحليلي - تجربي، بر روي 59 زن نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري نوين و متقاضي درمان با
ART، طي سال هاي 88-1387 انجام گرفت. سطح هورمون هاي FSH و LH روز سوم سيكل با روش RIA اندازه گيري شد و تاثير مقدار آن ها بر روي تعداد و كيفيت اووسيت و نيز بارداري مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس مطالعات پيشين مقدار هورمون LH در سه گروه و FSH در چهار گروه طبقه بندي شدند. اطلاعات به كمك نرم افزار SPSS ويرايش 16 مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: ميانگين ميزان هورمون
FSH در روز سوم قاعدگي (7.8±9.01) و ميانگين ميزان هورمون LH در اين روز (7.27±7.56) و ميانگين تعداد اووسيت ها پس از درمان (7.88 ±10.29)، به دست آمد. بين ميزان FSH با بارداري، ميزان FSH با تعداد تخمك، ميزان FSH با تعداد تخمك متافاز II، ميزان FSH با تعداد اووسيت بارور و اووسيت با كيفيت A رابطه معني داري وجود داشت. بين LH با بارداري و هم چنين تعداد و كيفيت اووسيت ها رابطه معني دار پيدا نشد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه با افزايش سطح هورمون
FSH تعداد و كيفيت اووسيت، اووسيت بارور و نيز حاملگي افزايش مي يابد و بيشترين تاثير مثبت در FSH =10-15miu/ml است. با افزايش سطح هورمون LH نيز تاثير مثبت آن روي تعداد و كيفيت اووسيت بيشتر مي شود و در سطح هورموني 8LH، بيشترين تاثير مشاهده مي شود، به عبارتي در اين سطح بيشترين ميزان تخمک بارور با كيفيت هاي نوع A و B و كمترين ميزان كيفيت نوع C ديده مي شود. مي توان گفت ميزان FSH و LH روز سوم سيكل قاعدگي مي تواند به پيش گويي نتيجه ART کمک شاياني بنمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42051
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی