برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 129 تا صفحه 150 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سلامت رواني با هوش هيجاني دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع متوسطه دبيرستان هاي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيت و سلامت روانشناختي با هوش هيجاني دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع متوسطه دبيرستانهاي تبريز صورت گرفته است. در اين تحقيق جامعه آماري عبارت است از کليه دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع متوسطه شهر تبريز که در سال تحصيلي 1388 مشغول تحصيل مي باشند. انتخاب نمونه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي و به تعداد 177 نفر صورت گرفت. ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)، پرسشنامه شخصيتي نئوفرم کوتاه (NEO-FFI) و مقياس هوش هيجاني سيبرياشرينگ بود. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS و روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون صورت گرفت. نتايج نشان داد که بين هوش هيجاني با سلامت رواني همبستگي مثبت 0.77، با وجدان بودن 0.38، برونگرايي 0.27 و نوروز گرايي همبستگي منفي معني دار 0.75 وجود داشت ( .(P<0.001نوروزگرايي، سلامت رواني و با وجدان بودن مجموعا 0.62 درصد از واريانس هوش هيجاني را تبيين مي کنند. بنظر مي رسد توجه به ويژگي هاي شخصيتي نوروزگرايي و باوجدان بود به همراه سلامت رواني در رسيدن به اهداف درماني و مداخلات رفتاري جهت ارتقا هوش هيجاني دانش آموزان دختر متوسطه مفيد مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی نسب، س.، و محمدی، ش. (1388). رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستان های تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), 2(8), 129-150. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132793Vancouver : کپی

حسینی نسب سیدداوود، محمدی شروین. رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستان های تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی). 1388 [cited 2021December06];2(8):129-150. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132793IEEE : کپی

حسینی نسب، س.، محمدی، ش.، 1388. رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستان های تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), [online] 2(8), pp.129-150. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132793. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی