برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

افزايش سطح سرمي فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز در معتادين مصرف کننده کريستال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، خیابان آزادی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 
چکیده: 

مقدمه: کريستال يکي از مواد مخدر زيان آوري است که متاسفانه در سال هاي اخير وارد بازار ايران شده است. از آن جا که کريستال شکل خالص هروئين است لذا اثرات مخرب آن به مراتب بيش از اين ماده مي باشد. اعتياد به کريستال علاوه بر زيان هاي جدي رواني، مي تواند اثرات مخربي بر روي ارگان هاي مختلف داشته باشد. بررسي تغييرات آنزيم ها اغلب مي توانند در شناسايي منبع آسيب ها كمك نمايند. آنزيم آلکالين فسفاتاز (ALP) در بسياري از بافت ها يافت شده و فراوان ترين علت افزايش آن، ابتلا به بيماري هاي كبد و استخوان مي باشد.
هدف: از آن جا که مصرف کريستال موجب عوارض کبدي مي شود بنا بر اين اندازه گيري ALP مي تواند براي ارزيابي اثرات زيان بخش اين ماده مخدر مفيد باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات موردي شاهدي بوده و به روش مقطعي بر روي 108 فرد معتاد به کريستال که براي اولين بار طي سال هاي 87-89 به مرکز ترک اعتياد شهرستان صالح آباد تربت جام مراجعه کرده بودند و 50 فرد شاهد انجام شد. گروه شاهد از نظر سن و جنس با گروه مورد سازگاري داشت. سطح فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز سرم با روش كالريمتري - اسپكتروفتومتري اندازه گيري شد. نتايج حاصل با آزمون تي و به كمك نرم افزار آماري SPSS نسخه 16 مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان داد که بين مصرف کريستال و سطح آنزيم آلکالين فسفاتاز سرم در دو گروه شاهد و مورد ارتباط معني داري وجود دارد (0.001=P). هم چنين بين مدت زمان مصرف کريستال با سطح آلکالين فسفاتاز سرم و مصرف سيگار ارتباط معني داري به دست آمد ((P<0.05.
نتيجه گيري: نتايج ما نشان مي دهد که سطح آلکالن فسفاتاز در مصرف کنندگان کريستال افزايش بارزي را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

افشارنژاد، س.، و محمدی، م.، و عرفانیان احمدپور، م.، و جامی الاحمدی، خ. (1388). افزایش سطح سرمی فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در معتادین مصرف کننده کریستال. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد, 5(2 (پیاپی 18)), 85-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132749Vancouver : کپی

افشارنژاد سیما، محمدی محمد، عرفانیان احمدپور محمود، جامی الاحمدی خدیجه. افزایش سطح سرمی فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در معتادین مصرف کننده کریستال. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. 1388 [cited 2021September17];5(2 (پیاپی 18)):85-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132749IEEE : کپی

افشارنژاد، س.، محمدی، م.، عرفانیان احمدپور، م.، جامی الاحمدی، خ.، 1388. افزایش سطح سرمی فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در معتادین مصرف کننده کریستال. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد, [online] 5(2 (پیاپی 18)), pp.85-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132749. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1680 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی