برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع اکوتيپي و شيميوتيپي آويشن دنايي (.Thymus daenensis Celak) در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز پژوهش‌های گیاهان دارویی و دام پزشکی سنتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

 مقدمه و هدف: آويشن دنايي (Thymus daenensis Celak.) يکي از گياهان دارويي متعلق به خانواده نعناع است. سرشاخه هاي گلدار اين گياه علفي و چند ساله کاربرد وسيعي در تهيه دارو و درمان انسان در طب سنتي دارد. مهم ترين ماده موثره آن، تيمول و کارواکرول مي باشد. از آنجايي که شرايط اکولوژي نقش عمده اي در رشد، نمو، کيفيت و کميت ماده موثره گياهان دارويي دارد، تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر عوامل اکولوژيکي بر ميزان ماده موثره عصاره اين گياه به مرحله اجرا در آمد.
روش تحقيق: در اين تحقيق گياه آويشن دنايي از 22 منطقه استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري جمع آوري گرديد. پس از عصاره گيري و تزريق نمونه ها به دستگاه
HPLC ، کروماتوگرام هاي حاصل از دستگاه، درصد تيمول و کارواکرول هر منطقه را مشخص نمود.
نتايج و بحث: بيشترين ميزان تيمول (3.5%) مربوط به نمونه شيخ شبان در ارتفاع 3747 متر از سطح دريا و بيشترين ميزان کارواکرول (2.3%) مربوط به نمونه لارک در ارتفاع 2370 متر از سطح دريا به دست آمد. نتايج تجزيه همبستگي نشان داد که ارتفاع از سطح دريا بر ميزان تيمول اثر معني دار و مثبت دارد و بر ميزان کارواکرول اثر معني داري ندارد.
توصيه کاربردي- صنعتي: با توجه به اهميت و خاصيت ضدميکروبي ترکيبات تيمول و کارواکرول در گونه آويشن دنايي و با توجه به اين که بهترين منطقه رويشگاه اين گياه با توليد بيشتر ترکيب هاي مذکور مربوط به منطقه شيخ شبان در استان چهارمحال و بختياري مي باشد، بنابراين استفاده از جمعيت آويشن اين منطقه جهت کشت و کار و نيز ايجاد شرايط اکولوژيکي (خاک، آب و هوا، جغرافيايي) شبيه اين منطقه براي توليد بيشتر اين ترکيبات توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

کریمی، آ.، و قاسمی پیربلوطی، ع.، و ملک پور، ف.، و یوسفی، م.، و گل پرور، ا. (1389). بررسی تنوع اکوتیپی و شیمیوتیپی آویشن دنایی (.Thymus daenensis Celak) در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری. داروهای گیاهی, 1(3), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132674Vancouver : کپی

کریمی آبنوس، قاسمی پیربلوطی عبداله، ملک پور فاطمه، یوسفی مهدی، گل پرور احمدرضا. بررسی تنوع اکوتیپی و شیمیوتیپی آویشن دنایی (.Thymus daenensis Celak) در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری. داروهای گیاهی. 1389 [cited 2021April22];1(3):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132674IEEE : کپی

کریمی، آ.، قاسمی پیربلوطی، ع.، ملک پور، ف.، یوسفی، م.، گل پرور، ا.، 1389. بررسی تنوع اکوتیپی و شیمیوتیپی آویشن دنایی (.Thymus daenensis Celak) در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری. داروهای گیاهی, [online] 1(3), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132674. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 613 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی