برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1379 , دوره  10 , شماره  27 ; از صفحه 48 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت B در كاركنان پرستاري بيمارستان رازي قائم شهر در تابستان 1378 و تغييرات آن با گذشت زمان از واكسينه شدن عليه اين ويروس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قائم شهر، خیابان ساری، مرکز آموزشی درمانی رازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: شيوع هپاتيت ب در آمريكا 5/0 - 1/0 درصد است و در ايران 5/6 - 6/1درصد مي باشد. ميزان تشكيل آنتي بادي 3 روز پس از تزريق واكسن 90 - 79 درصد گزارش شده است. سطح آنتي بادي با گذشت زمان نزول مي كند و سن بالا تاثير به سزايي در كاهش پاسخ به واكسن دارد. اين تحقيق به منظور تعيين سطح آنتي بادي ضد آنتي ژن اس هپاتيت B بعد از تزريق واكسن عليه هپاتيت و ميزان نزول آن با گذشت زمان در پرسنل پرستاري بيمارستان رازي قائم شهر انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي در شهريور 1378 در بين 183 نفر از پرسنل پرستاري بيمارستان رازي قائم شهر انجام شد. به اين صورت كه 4cc خون از هر يك از افراد دريافت شد و همزمان سابقه واكسيناسيون آنها در پرسشنامه اي ثبت گرديد. سپس با استفاده از كيت Euro و به روشELISA ، HBSAg و HBSAb نمونه ها به صورت كمي اندازه گيري شد.
نتايج: 6/1 درصد از پرسنل +HBSAg بوده اند. 1/45 درصد از پرسنل سه نوبت، 1/13 درصد 2 نوبت و 9/10 درصد 1 نوبت واكسن دريافت كرده بودند كه به ترتيب 86 درصد، 71 درصد و 55 درصدآنها آنتي بادي بالاي10 mu/ml  داشته اند. 9/21 درصد واكسن دريافت نكرده اند ولي 5/12 درصد آنها آنتي بادي بالاي 10 mu/ml داشته اند. با گذشت زمان از تيتر آنتي بادي كم شده است به طوري كه از 1/94 درصد در سال اول پس از تزريق، به 8/67 درصد در سال پنجم رسيد و سن بالاي 40 سال تأثير منفي در تشكيل آنتي بادي داشته است.
استنتاج: سن بالا، دفعات تزريق واكسن در پاسخ به واكسن تاثير به سزايي دارد و با گذشت زمان از تيتر آنتي بادي ضد HBS كم مي شود كه لزوم تزريق دوز بوستر را بايد مدنظر قرار داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 785
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی