برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

اثر قارچ نوروسپورا سيتوفيلا بر تركيب شيميايي، قابليت هضم و تجزيه ‌پذيري تفاله چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به منظور تعيين ارزش غذايي تفاله چغندرقند خشک، پرک و بدون ملاس عمل ‌آوري شده با قارچ نوروسپورا سيتوفيلا (Neurospora sitophila) از طريق تعيين تركيب شيميايي، ضرايب قابليت هضم به روش in vitro و تجزيه ‌پذيري ماده خشک (DM) و پروتئين خام (CP) به روش in sacco انجام شد. نتايج به دست آمده توسط آزمون t مورد مقايسه قرار گرفت. مقاديرDM ، CP، ديواره سلولي (NDF)، ديواره سلولي بدون همي ‌سلولز (ADF) و خاكستر خام در تفاله چغندرقند قبل از عمل ‌آوري به ترتيب 90، 9.2، 46.6، 30.0 و 5.6 درصد ماده خشک و پس از عمل ‌آوري به ترتيب برابر 78، 25.6، 27.2، 25.4 و 6.3 درصد ماده خشک بود. فرايند عمل ‌آوري با قارچ، موجب كاهش معني ‌دار مقادير DM، NDF و ADF و افزايش CP شد (P<0.05). ضرايب هضمي ماده خشک و آلي و ماده آلي قابل هضم در ماده خشک براي تفاله چغندرقند خام به ترتيب 65.8، 70.9 و 66.9 درصد، و براي تفاله عمل ‌آوري شده 82.4، 89.6 و 83.9 درصد بود. تفاوت در ضرايب هضمي انجام شده بين نمونه‌ هاي خام و عمل ‌آوري شده معني ‌دار بود (P<0.05). ميزان انرژي قابل متابوليسم (ME) در تفاله خام 2.5 مگاكالري در كيلوگرم ماده خشک بود كه پس از عمل ‌آوري با قارچ افزايش (3.1 مگاكالري در كيلوگرم ماده خشک) يافت (P<0.05). تجزيه‌ پذيري موثر ماده خشک تفاله چغندرقند عمل ‌آوري نشده در سرعت ‌هاي عبور 0.02، 0.05 و 0.08 به ترتيب برابر 67.9، 59.7 و 54.1 گرم در كيلوگرم ماده خشک و پس از عمل ‌آوري برابر 75.2، 62.4 و 55.0 گرم در كيلوگرم ماده خشک بود. به علاوه، ضريب تجزيه ‌پذيري موثر پروتئين در سرعت ‌هاي عبور 0.02، 0.05 و 0.08 قبل از عمل ‌آوري به ترتيب برابر 64.1، 54.5 و 46.3 گرم در كيلوگرم ماده خشک و پس از عمل ‌آوري برابر 66.4، 58.5 و 49.9 گرم در كيلوگرم ماده خشک بود. پس از عمل ‌آوري، تجزيه ‌پذيري ماده خشک و پروتئين به ميزان معني ‌داري بهبود يافت (P<0.05). از سوي ديگر، مشخصه ‌هاي تجزيه ‌پذيري a، b و c نيز براي ماده خشک و پروتئين و مقدار پروتئين قابل متابوليسم پس از عمل ‌آوري با قارچ به ميزان معني ‌داري افزايش يافت (P<0.05). در مجموع، عمل ‌آوري با قارچ نوروسپورا سيتوفيلا موجب افزايش غلظت پروتئين خام، ضرايب قابليت هضم و تجزيه‌ پذيري ماده خشک و پروتئين تفاله چغندرقند شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی