نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بيان نشانگرهاي P53 و P63 در ليكن پلان و ضايعات ليكنوئيد دهاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: تعداد كمي از نمونه هايي كه به عنوان ليكن پلان و ضايعات ليكنوئيد دهاني شناخته شده اند، مي توانند به بدخيمي تبديل شوند. تشخيص هيستولوژيكي هميشه در افتراق ليكن پلان از ضايعات ليكنوئيد دهاني به تشخيص صحيح نمي رسد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي ايمونوهيستوشيميايي بيان نشانگرهاي P53 و P63 در ليكن پلان و ضايعات ليكنوئيد دهاني با توجه به اتيولوژي متفاوت، رفتار باليني و تمايل متفاوت به تغييرات نئوپلاستيك ضايعات مذكور انجام شد.مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي 80 عدد بلوك پارافينه (40 عدد ليكن پلان دهاني و 40 عدد ضايعات ليكنوئيدي دهان) به دست آمده از بايگاني بخش پاتولوژي دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي و بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد بهشتي بابل انجام شد. برشهاي به دست آمده از بلوكهاي پارافينه مذكور با روش ايمونوهيستوشيمي با آنتي بادي ضد P53 و P63 رنگ آميزي شدند. درصد سلول هاي رنگ گرفته در لايه بازال، لايه هاي سوپرا بازال و ارتشاح التهابي بر اساس ميزان رنگ پذيري درجه بندي شدند 0% سلولها رنگ گرفته بودند (-)، كمتر از 10% (+)، 25-10% (++)، 50-26% (+++) و در صورتيكه بيشتر از 50% سلولها رنگ گرفته بودند (++++)، در نظر گرفته شد. سپس نتايج به دست آمده مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت.يافته ها: بيان p53 در ليكن پلان بيش از ضايعات ليكنوئيد دهاني بود (p<0.0001) ولي بيان p63 در ضايعات مذكور تفاوت آماري معني داري نشان نداد (p=0.379) .در مقايسه بيان P53 و P63 در نوع رتيكولر و اروزيو ليكن پلان تفاوت آماري معني داري نداشت. بيان نشانگر P53 در لايه هاي بازال و سوپرابازال ليكن پلان و ضايعات ليكنوئيد دهاني بيش از ارتشاح التهابي و در لايه سوپرابازال نيز بيشتر از ارتشاح التهابي بود. نتايج فوق در مورد بيان نشانگر P63 نيز در ضايعات مذكور به دست آمد (p<0.05) .بيان P53 در ليكن پلان، در لايه بازال (p=0.12) و سوپرابازال (p<0.0001) و ارتشاح التهابي (p=0.003) بيش از ضايعات ليكنوئيد دهاني بود، ولي ارتباط آماري معني داري از لحاظ بيان P63 براي موارد فوق يافت نشد.نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه بين فعاليت دو پروتئين p53 و p63 هماهنگي براي حفاظت مخاط دهان از تاثيرات مخرب التهاب وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیدمجیدی، م.، و شفایی، ش.، و حجازی، م.، و حاجی احمدی، م. (1390). بیان نشانگرهای P53 و P63 در لیکن پلان و ضایعات لیکنوئید دهانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 13(4 (پی در پی 61)), 7-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132369Vancouver : کپی

سیدمجیدی مریم، شفایی شهریار، حجازی ماندانا، حاجی احمدی محمود. بیان نشانگرهای P53 و P63 در لیکن پلان و ضایعات لیکنوئید دهانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1390 [cited 2022May27];13(4 (پی در پی 61)):7-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132369IEEE : کپی

سیدمجیدی، م.، شفایی، ش.، حجازی، م.، حاجی احمدی، م.، 1390. بیان نشانگرهای P53 و P63 در لیکن پلان و ضایعات لیکنوئید دهانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 13(4 (پی در پی 61)), pp.7-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=132369. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی