برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فعاليت الكتروميوگرافي عضله پهن داخلي مايل متعاقب برنامه تقويت عضلاني در افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبشخی، گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
هدف: تقويت عضله پهن داخلي مايل به عنوان يک روش درماني، در سندرم درد پاتلوفمورال - در موردي که ضعف اين جز از عضله چهارسر عامل ايجاد راستاي نامناسب کشکک است - پيشنهاد شده است بنابراين تلاشهايي در راستاي تقويت جداگانه عضله پهن داخلي مايل شده است. در اين بررسي، سه تمرين رايج در برنامه هاي تمرين درماني سندروم درد پائلوفمورال، در زنجيره کينماتيک باز، با انجام اصلاحاتي که به نظر مي رسيد در فعال کردن ترجيحي عضله پهن داخلي مايل موثر باشد، انتخاب شد.مواد و روشها: فعاليت الکتروميوگرافيکي سطحي عضله پهن داخلي مايل و عضله پهن خارجي در اندام تحتاني غالب، در طي سه برنامه تقويتي عضلاني در سه گروه آزمون و يک گروه شاهد، ارزيابي شد. در هر گروه 8 نفر زن سالم غيرورزشکار با دامنه سني 20 تا 30 سال با ميانگين 24.97 انحراف معيار 1.97 بدون هيچگونه سابقه اي از ضايعه زانو شرکت داشتند. مشخصات برنامه هاي تقويتي به صورت زير مي باشد:گروه آزمون اول: انجام انقباض ايزومتريک عضله چهارسر در اکستانسيون کامل همراه با دورسي فلکسيون مچ پا (30 بار در روز، سه بار در هفته، به مدت 4 هفته). گروه آزمون دوم: انجام Straight Leg Raising (SLR) همراه با چرخش خارجي ران (طبق برنامه تقويتي دلورم - واتکينز، سه بار در هفته، به مدت 4 هفته). گروه آزمون سوم: انجام اکستانسيون انتهايي زانو از زاويه 30 درجه فلکسيون تا صفر درجه همراه با چرخش داخلي ساق در داخل اسپلينت مخصوص و انقباض ايزومتريک عضله چهارسر (طبق برنامه تقويتي دلورم - واتکينز، سه بار در هفته، به مدت 4 هفته) گروه آزمون چهارم گروه شاهد مي باشد: فعاليت الکتروميوگرافيکي عضلات پهن داخلي مايل و پهن خارجي به صورت پيش آزمون، ميان آزمون و پس آزمون، در مدت 12 ثانيه، ثبت شد و متوسط مقدار يکسو شده طيف توان سيگنال الکترومايوگرام، براي ارزيابي فعاليت عضلات مورد آزمون، بررسي و سنجش گشت.نتايج و بحث: تجزيه و تحليل آماري نشان داد که در گروه آزمون اول، متوسط مقدار يکسو شده فعاليت عضله پهن داخلي مايل در جلسه 12 نسبت به جلسه 1 و 6 افزايش يافته است. در گروه آزمون دوم، فعاليت عضله پهن داخلي مايل و عضله پهن خارجي در طي جلسات تقويت، تغيير معناداري نکرد. در گروه آزمون سوم، فعاليت عضله پهن داخلي مايل بين جلسات 6 و 12 و 1 و 12 افزايش معناداري را نشان داد. در بررسي نسبت ميانگين فعاليت الکتروميوگرافيکي عضله پهن داخلي مايل به عضله پهن خارجي، در گروه آزمون اول، بين جلسات تقويت، تغيير معناداري مشاهده نشد. در گروه آزمون دوم و سوم بين جلسه 1 و 12، اين نسبت معناداري اما بين (1 و 6) و (6 و 12) معنادار نبودند.نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق، پيشنهاد مي شود که عضله پهن داخلي مايل به طور جداگانه با انجام تمرينات SLR همراه با چرخش خارجي ران و انجام اکستانسيون انتهايي زانو بين (0 تا 30) درجه از دامنه حرکت همراه با چرخش داخلي ساق تقويت شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقری، ح.، و پورمیرجعفری فیروزآبادی، س.، و امینیان فر، ع. (1383). بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل متعاقب برنامه تقویت عضلانی در افراد سالم . پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), 7(2), 23-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13214Vancouver : کپی

باقری حسین، پورمیرجعفری فیروزآبادی سیدمحمد، امینیان فر عاطفه. بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل متعاقب برنامه تقویت عضلانی در افراد سالم . پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس). 1383 [cited 2021December05];7(2):23-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13214IEEE : کپی

باقری، ح.، پورمیرجعفری فیروزآبادی، س.، امینیان فر، ع.، 1383. بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل متعاقب برنامه تقویت عضلانی در افراد سالم . پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), [online] 7(2), pp.23-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13214. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 425 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی