برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1389 , دوره  68 , شماره  10 ; از صفحه 618 تا صفحه 623 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات آلوپورينول بر بهبود اختلال عملكرد دياستولي در بيماران مبتلا به هيپراوريسمي و بيماري كليوي مرحله انتهايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، انتهای بلوار کشاورزر، بیمارستان امام خمینی، بخش قلب و عروق
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نقش راديکال‌ هاي آزاد اکسيژن در ايجاد پاتولوژي ‌هاي مختلف قلبي شناخته شده است. تاثير آلوپورينول به عنوان يک مهارکننده گزانتين اکسيداز در کاهش توليد راديکال ‌هاي آزاد و بهبود روند‌هاي پاتولوژيک قلبي مورد توجه قرار گرفته و مطالعات حيواني تاثير آن را در بهبود ديلاتاسيون، هيپرتروفي و فيبروز بطن چپ و نيز قدرت انقباضي ميوكارد نشان داده ‌اند. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثرات آلوپورينول در بهبود اختلال عملکرد دياستوليک در بيماران مبتلا به بيماري کليوي مرحله انتهايي (ESRD) و هيپراوريسمي است.
روش بررسي: يک مطالعه مداخله‌ اي آينده‌ نگر بر روي 28 بيمار (19 مرد و 9 زن) مبتلا به
ESRD و هيپراوريسمي انجام گرفت و در پايان يک ماه درمان با آلوپورينول (100mg روزانه)، شاخص ‌هاي اکوکارديوگرافيک مربوط به اختلال عملكرد دياستوليک با شاخص ‌هاي متناظر در ابتداي دوره درمان مقايسه شد.
يافته ‌ها: ميانگين سطح اسيد اوريک بيماران
96.0±5.7mg/dl و ميانگين كسر جهشي (EF) بيماران قبل و بعد از مطالعه به ترتيب %44.28±%9.8 و %44.64±%9.7 بود (فاقد تغيير معني ‌دار). تنها دو شاخص زمان انقباض ايزوولميک (IVCT) و موج A معکوس(A reversal)  کاهش معني ‌دار با مقدار p معادل 0.028 و 0.012 (به ترتيب) داشتند. تفاوت معني ‌داري بين درجه ‌بندي‌ شدت اختلال عملكرد دياستوليک، قبل و بعد از درمان با آلوپورينول وجود نداشت.
نتيجه ‌گيري: بهبود معني ‌دار حاصل در برخي از شاخص ‌هاي مورد بررسي، فقط در گروه مردان (و نه زنان) تكرار شد كه اين موضوع مي ‌تواند حاكي از پاسخ بهتر مردان (در قياس با زنان) به آلوپورينول باشد. افزايش مدت درمان، انتخاب بهتر بيماران با كسر جهشي داراي توزيع نرمال (و گنجاندن بيماراني که شدت اختلال دياستوليک بيشتري در ابتداي مطالعه داشته باشند) و نيز تکرار مطالعه در بيماران هيپراوريسميک غيردياليزي مي‌ تواند به حصول نتايج دقيق ‌تري منجر شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی