برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش آموزش پرستاري در توسعه عملکرد مبتني بر شواهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کاشان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: عملکرد مبتني بر شواهد بصورت کاربرد معتبرترين تحقيقات موجود در مراقبت از طريق تلفيق آن با تجارب باليني و ارزش هاي بيمار تعريف شده است. به اعتقاد صاحب نظران، مراقبت مبتني بر شواهد کيفيت مراقبت و رضايت بيمار و پرستار را افزوده و هزينه ها را کاهش مي دهد. پرستاران بزرگترين گروه ارايه دهندگان خدمات سلامت را تشکيل داده و عملکرد آن ها نقش مهمي در کيفيت مراقبت دارد. اخيرا محققان داخلي گزارشاتي را در زمينه عوامل تاثير گذار بر تصميم گيري باليني پرستاران، کاربرد فرايند پرستاري و چگونگي گذر از نقش دانشجويي به پرستار باليني منتشر نموده اند. اما تحقيقات کافي در زمينه عوامل تاثير گذار بر عملکرد مبتني بر شواهد انجام نشده است. با توجه به نقش آمورش پرستاري در آماده سازي دانشجويان براي بر عهده گيري نقش باليني اين تحقيق طي سال 1384 به بررسي ميزان آشنايي پرستاران با عملکرد مبتني بر شواهد و نقش آموزش پرستاري در توسعه آن پرداخته است.
روش و ابزار: تحقيق بصورت کيفي (Qualitative) و به روش گراندد تئوري انجام شد. گراندد تئوري يک روش تحقيق کيفي است که براي بررسي فرايندهاي اجتماعي نهفته در پس وضعيت هاي انساني بکار مي رود. سوال اين تحقيق آن بود که پرستاران تا چه حد با عملکرد مبتني بر شواهد آشنا بوده و چه عوامل و فرايندهايي در مسير آموزش پرستاري نقش تسهيل گر يا ممانعت کننده در توسعه مراقبت عملکرد مبتني بر شواهد دارد؟ نمونه گيري به صورت هدفمند انجام و داده ها از طريق مصاحبه هاي باز نيمه سازمان يافته و مشاهده جمع آوري گرديد. در مجموع 23 نفر در 4 بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان، يک دانشکده پرستاري و هيات مديره نظام پرستاري اين شهر مورد مصاحبه قرار گرفتند و 20 ساعت مشاهده در بخش هاي مختلف انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها به روش تحليل مقايسه اي مداوم و مطابق با روش اشتراوس و کوربين طي سه مرحله کد گذاري باز، محوري و انتخابي (Open، Axial and Selective coding) انجام شد.
نتايج: چهار مدرس پرستاري، 3 نفر از اعضاي نظام پرستاري، 3 مترون، 6 سرپرستار و 7 پرستار مورد مصاحبه قرار گرفتند. متوسط سن مشارکت کنندگان 31.2±4.3 سال و سابقه کار آنها 10.4±3.3 سال بود. تجزيه و تحليل محتواي تجارب و ادراکات پرستاران نشان داد که پرستاران با مفهوم، شيوه و اهميت عملکرد مبتني بر شواهد آشنا نيستند. بيشتر مشارکت کنندگان و بويژه رده هاي باليني در طي 3 ماه گذشته براي بهبود مراقبت مطالعه نکرده بودند. از نظر مشارکت کنندگان در تحقيق در حال حاضر نه تنها شيوه هاي آموزش و محتواي آموزشي مبتني بر شواهد تنظيم نمي شوند بلکه الگوهاي نقش نيز مبتني بر شواهد عمل نمي کنند. به اعتقاد مشارکت کنندگان در تحقيق نقش هاي آموزش پرستاري در آماده سازي پرستاران براي ارايه عملکرد مبتني بر شواهد در هفت مقوله "آشناسازي دانشجويان با مفهوم عملکرد مبتني بر شواهد"، "واقف سازي دانشجويان و پرستاران به ارزش عملکرد مبتني بر شواهد"، "آشناسازي پرستاران با زبان تحقيق و ايجاد مهارت هاي لازم براي ارزيابي تحقيقات"، "ايجاد روحيه يادگيري مداوم"، "آشناسازي دانشجويان با روش هاي دستيابي به منابع تحقيقات معتبر" و "تشويق دانشجويان به تحقيق بر مشکلات باليني" و "توسعه استقلال عمل در دانشجويان پرستار براي عمل به عنوان عامل ايجاد تغيير" قرار مي گيرد.
نتيجه گيري: در حال حاضر بيشتر پرستاران، مديران پرستاري و حتي بسياري از مدرسان و مربيان پرستاري با مفهوم و ملزومات عملکرد مبتني بر شواهد آشنا نيستند. افزودن درس روش تحقيق در برنامه هاي آموزشي سطح کارشناسي و افزايش محتواي مربوط به"تحقيقات" و "عملکرد مبتني بر شواهد" در برنامه هاي آموزشي کارشناسي ارشد پرستاري و نيز اهتمام به امر آموزش مداوم در پرستاري که متاسفانه در ايران ناديده گرفته شده است زمينه را براي توسعه عملکرد مبتني بر شواهد و ارتقاي کيفيت و هزينه اثر بخشي خدمات فراهم خواهد کرد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ادیب حاج باقری، م. (1384). نقش آموزش پرستاری در توسعه عملکرد مبتنی بر شواهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130981Vancouver : کپی

ادیب حاج باقری محسن. نقش آموزش پرستاری در توسعه عملکرد مبتنی بر شواهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1384 [cited 2021November28];5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130981IEEE : کپی

ادیب حاج باقری، م.، 1384. نقش آموزش پرستاری در توسعه عملکرد مبتنی بر شواهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130981. 

 
بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی