برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق استان آذربايجان غربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: عزت نفس عامل رشد رواني افراد بوده و اثرات برجسته اي را در جريان فكري، احساسات، ارزش ها و هدف هاي فرد ايفا مي كند و باعث انگيزش پيشرفت در فرد مي شود. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربايجان غربي است.
مواد و روش ها: آزمودني هاي تحقيق 200 نفر ورزشکار مرد و زن بودند که به دو گروه تقسيم شدند: 100 ورزشکار موفق که در سال 1387 در مسابقات رسمي داخلي و يا بين المللي موفق به کسب مدال شده بودند و 100 ورزشکار ناموفق در کسب مدال. ابزار اندازه گيري تحقيق پرسش نامه انگيزش پيشرفت ورزشي
(SOQ) گيل و ديتر (1988) و فرم تجديد نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر- اسميت (1978) بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي مستقل در سطح معني داري α<0.05 استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت در هر دو گروه رابطه معني دار مثبت وجود دارد. همچنين نتايج آزمون تي مستقل تفاوت معني داري را بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت ورزشکاران موفق و ناموفق نشان داد يعني عزت نفس و انگيزش پيشرفت ورزشکاران موفق در مقايسه با ورزشکاران ناموفق به طور معني داري بالاتر بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد باورهاي ورزشكاران در عملكردشان تاثير مي گذارد. بنابراين جهت دستيابي به آمادگي بدني و مهارت هاي ورزشي از طريق برنامه ريزي هاي صحيح در جلسات تمريني و فراهم کردن شرايط آموزشي به گونه اي که ورزشکاران در تجربيات حرکتي خود به موفقيت برسند، باعث مي شود که ورزشکار خود را با کفايت احساس کند و اين احساس کفايت از مهمترين متغيرهاي انگيزشي است كه سبب افزايش انگيزش پيشرفت در ورزشکار مي شود. بنابراين به مربيان توصيه مي شود با بازخورد و تقويت هاي به موقع و حمايت هاي ضروري و انتقادهاي سازنده، موجبات آگاهي ورزشکاران از توانايي هاي خود را فراهم نمايند تا از اين طريق سبب افزايش انگيزش پيشرفت آنها شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ملکی، ب.، و محمدزاده، ح.، و سیدعامری، م.، و زمانی ثانی، س. (1390). بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی. پژوهش در علوم توانبخشی, 7(1), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130820Vancouver : کپی

ملکی بهنام، محمدزاده حسن، سیدعامری میرحسن، زمانی ثانی سیدحجت. بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی. پژوهش در علوم توانبخشی. 1390 [cited 2021April22];7(1):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130820IEEE : کپی

ملکی، ب.، محمدزاده، ح.، سیدعامری، م.، زمانی ثانی، س.، 1390. بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی. پژوهش در علوم توانبخشی, [online] 7(1), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130820. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 510 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی