برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد و رضايتمندي جنسي در زنان با زايمان طبيعي و سزارين مراجعه ‌کننده به مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه مامایی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: عوامل مختلفي بر عملکرد جنسي و رضايتمندي جنسي موثر هستند. نوع زايمان از جمله اين عوامل است. در برخي از تحقيقات نوع زايمان با عملکرد و رضايتمندي جنسي ارتباطي نداشته و در بعضي موارد ديگر سزارين و يا زايمان طبيعي را از عوامل مرتبط با عملکرد و رضايتمندي جنسي ذکر کرده ‌اند. اين مطالعه با هدف بررسي عملکرد و رضايتمندي جنسي در زنان با زايمان طبيعي و سزارين مراجعه ‌کننده به مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش مقطعي بر روي 180 نفر (90 زن با زايمان طبيعي و 90 زن با زايمان سزارين) که به روش نمونه ‌گيري خوشه ‌اي چند‌مرحله اي از مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انتخاب شدند، انجام گرفت. جمع ‌آوري داده ‌ها با پرسشنامه ‌هاي شامل مشخصات اجتماعي - دموگرافيک، عوامل مامايي و عملکرد و رضايت جنسي هاي قبلي انجام شد. پرسشنامه به روش مصاحبه در محيطي خصوصي تکميل و بررسي شد. تجزيه و تحليل داده ‌ها از طريق تست هاي توصيفي و کاي دو با استفاده از نرم افزار
SPSS انجام شد.
يافته ‌ها: عملکرد جنسي شامل وضعيت ميل، تحريک و اوج لذت جنسي و فاز فرونشيني و نيز رضايتمندي جنسي پس از زايمان در دو گروه با زايمان طبيعي و سزارين اختلاف معني ‌داري نداشت.
نتيجه ‌گيري: عملکرد جنسي در زنان با زايمان واژينال و سزارين تفاوت ندارد. بنابراين به نظر مي ‌رسد که عملکرد جنسي تحت تاثير عوامل مختلف جسمي و روحي است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی