نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 143 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اقتصادي روشهاي آبياري و تاثير آن بر عملکرد ارقام سيب زميني در استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، واحد سمیرم
 
چکیده: 
در اين پژوهش سه روش آبياري قطره اي نواري (تيپ)، باراني و جويچه اي در ايستگاه تحقيقات رزوه فريدن در استان اصفهان مورد ارزيابي فني و اقتصادي قرار گرفت. اين آزمايش بصورت طرح آماري كرت هاي دوبار خرد شده نواري در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار و طي دو سال اجرا شد. سه روش آبياري در كرت اصلي، دو روش كاشت يك رديفه و دو رديفه بعنوان كرت فرعي يكبار خرد شده و دو رقم تجارتي سيب زميني (آگريا و مارفونا) در كرت هاي فرعي دوبار خرد شده قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي دو ساله اين آزمايش نشان داد كه بين تيمارهاي روش آبياري و روش كاشت تفاوت معني دار وجود دارد. نتايج آزمايش در سال اول برتري ميانگين توليد در روش باراني و تيپ نسبت به جويچه اي و در سال دوم برتري آبياري باراني به تيپ و روش تيپ به جويچه اي را نشان داد. مقايسه ميانگين عملكرد ارقام نشان داد هر چند رقم اگريا در سال اول نسبت به رقم مارفونا برتري معني دار داشته ليكن مقايسه ميانگين عملكرد دوساله عدم تفاوت معني دار بين رقم اگريا و مارفونا را به ترتيب با ميانگين توليد 24083 و 23233 كيلوگرم در هكتار نشان داد. نتايج مقايسه ميانگين دوساله عملكرد بين روشهاي كاشت نشان داد كه كشت يك رديفه با ميانگين توليد 24839 کيلوگرم در هکتار نسبت به كشت دورديفه با 22927 کيلوگرم در هکتار برتري معني دار داشته است. در سال اول و دوم نيز كشت يك رديفه برتري معني داري نشان داد. بررسي اثر متقابل دوساله تيمارها نشان داد به جز اثر رقم × سال هيچكدام از ديگر اثرهاي متقابل معني دار نگرديد. ميانگين مقادير WUE در روش آبياري تيپ حداكثر و برابر 4.92 kg/m3 بدست آمد. ارزيابي اقتصادي طرح حاضر با استفاده از محاسبه شاخص هاي نسبت منفعت به هزينه و ارزش حال خالص منافع، انجام گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده، مقدار شاخص هاي مذكور در روش آبياري باراني نسبت به دو روش ديگر از مقدار قابل ملاحظه اي برخوردار بوده كه اين موضوع حاكي از برتري اقتصادي اجراي سيستم هاي آبياري باراني در منطقه مورد مطالعه مي باشد و استفاده از روش هاي آبياري قطره اي و سطحي براي كشت سيب زميني در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمانی پور، ا.، و باقری، ا.، و واثقی، ا. (1390). ارزیابی اقتصادی روشهای آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد ارقام سیب زمینی در استان اصفهان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 3(1), 143-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130567Vancouver : کپی

سلیمانی پور احمد، باقری ابوالقاسم، واثقی الهه. ارزیابی اقتصادی روشهای آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد ارقام سیب زمینی در استان اصفهان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 1390 [cited 2022July01];3(1):143-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130567IEEE : کپی

سلیمانی پور، ا.، باقری، ا.، واثقی، ا.، 1390. ارزیابی اقتصادی روشهای آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد ارقام سیب زمینی در استان اصفهان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, [online] 3(1), pp.143-164. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130567. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 231 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی