برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اعتبار و قابليت تکرارپذيري يک پرسش نامه بسامد خوراک براي ارزيابي الگوهاي غذايي اصلي در خانم هاي 45-18 ساله، مورد پوشش شبکه هاي بهداشت درمان شمال و شرق تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان ارغوان غربی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: تحليل الگوهاي غذايي روشي جديد در بررسي وضعيت تغذيه اي است. هدف اين پژوهش بررسي اعتبار و تکرارپذيري يک پرسش نامه بسامد خوراک براي ارزيابي الگوهاي تغذيه اي اصلي در خانم هاي تهراني بود.مواد و روش ها: با روش نمونه برداري تصادفي، 150 نفر خانم 45-18 ساله انتخاب شدند. در ابتدا، پرسش نامه بسامد خوراک نيمه کمي از راه مصاحبه تکميل گرديد. از افراد درخواست شد، در مدت يک سال، هر ماه 2 بار مواد غذايي مصرفي خود يادداشت نمايند. در انتهاي سال، پرسش نامه بسامد خوراک دوم، تکميل شد. سپس الگوهاي تغذيه اي با روش تحليل عاملي مشخص شدند.يافته ها: در هر يک از اين 3 داده، 2 عامل مشخص و نمرات اين عامل ها محاسبه گرديد. براي بررسي تکرارپذيري پرسش نامه، همبستگي نمرات اين دو عامل در دو پرسش نامه اول و دوم با استفاده از روش پيرسون تعيين گرديد، ضريب همبستگي بين نمرات اين عامل ها بين 0.05- تا 0.11 بود. براي بررسي اعتبار پرسش نامه در تعيين الگوهاي غذايي، همبستگي نمرات اين دو عامل، ابتدا بين پرسش نامه اول و يادداشت خوراک (ضريب همبستگي پيرسون بين 0.29- 0.16-) و سپس بين پرسش نامه دوم و يادداشت خوراک (ضريب همبستگي، بين 0.11 – 0.02) تعيين گرديد.نتيجه گيري: به نظر مي رسد، الگوهاي غذايي به دست آمده با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک در افراد مورد مطالعه معتبر و تکرارپذير نبودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رشیدخانی، ب.، و شانشین، م.، و رفعت، ر.، و امیدوار، ن.، و هوشیارراد، آ.، و رضازاده، آ.، و رمضانی، آ.، و حسینی، ز.، و بهروز، م. (1390). اعتبار و قابلیت تکرارپذیری یک پرسش نامه بسامد خوراک برای ارزیابی الگوهای غذایی اصلی در خانم های 45-18 ساله, مورد پوشش شبکه های بهداشت درمان شمال و شرق تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 13(1 (مسلسل 55)), 58-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130175Vancouver : کپی

رشیدخانی بهرام، شانشین محبوبه، رفعت رعنا، امیدوار نسرین، هوشیارراد آناهیتا، رضازاده آرزو، رمضانی آتنا، حسینی زهره، بهروز مریم. اعتبار و قابلیت تکرارپذیری یک پرسش نامه بسامد خوراک برای ارزیابی الگوهای غذایی اصلی در خانم های 45-18 ساله, مورد پوشش شبکه های بهداشت درمان شمال و شرق تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1390 [cited 2021December08];13(1 (مسلسل 55)):58-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130175IEEE : کپی

رشیدخانی، ب.، شانشین، م.، رفعت، ر.، امیدوار، ن.، هوشیارراد، آ.، رضازاده، آ.، رمضانی، آ.، حسینی، ز.، بهروز، م.، 1390. اعتبار و قابلیت تکرارپذیری یک پرسش نامه بسامد خوراک برای ارزیابی الگوهای غذایی اصلی در خانم های 45-18 ساله, مورد پوشش شبکه های بهداشت درمان شمال و شرق تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 13(1 (مسلسل 55)), pp.58-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130175. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی