برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 29 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثرات حفاظتي پروبيوتيك ساكارومايسز بولاردي در جلوگيري از اسهال سالمونلايي در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه دامپزشکی، شوشتر، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سالمونلوز يكي از بيماري هاي عفوني در تمام گونه هاي حيوانات است كه توسط گونه هاي مختلف سالمونلا ايجاد مي شود و تظاهر باليني آن به صورت اسهال يا سپتسمي مي باشد. بسياري از تحقيقات اخير نشان مي دهد كه برخي پروبيوتيك ها مانند ساكارومايسز بولاردي مي توانند از بروز تغييرات پاتولوژيك باكتري سالمونلا در شرايط زنده و داخل بدن موجود زنده جلوگيري نمايند. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات حفاظتي ساكارومايسز بولاردي بر ضايعات ناشي از سالمونلا در روده موش صحرايي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تعداد 30 عدد موش صحرايي نر به سه گروهC ، B، A تقسيم شدند. موش هاي صحرايي گروه B وC   هر كدام به ترتيب 1 سي سي محلول حاوي 107 و 108 cfu/ml  مخمر ساکارومايسز بولاردي به مدت 5 روز به صورت دهاني دريافت كردند. در حالي كه حيوانات گروه A فقط 1 سي سي سالين نرمال به عنوان گروه كنترل دريافت نمودند. به همه موش هاي صحرايي در روز پنجم يک ميلي ليتر سوسپانسيون ميکروبي حاوي 107 cfu/ml  باکتري سالمونلا تيفي موريوم به صورت دهاني تجويز شد. در روز دهم بعد از تجويز باکتري، تمامي موش هاي صحرايي يوتانايز شدند. نمونه هاي بافتي مناسب از روده آن ها تهيه و جهت ثبوت بافت در فرمالين 10% قرار داده شده و جهت تهيه مقاطع بافتي مناسب به آزمايشگاه ارسال گرديد. همچنين نتايج حاصل از بررسي هيستوپاتولوژيک روده با استفاده از آزمون آماري fisher exact test به طور توصيفي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد در موش هاي صحرايي گروه كنترل تقريبا در روز دوم اسهال مشاهده شد اما در موش هاي صحرايي كه مخمر دريافت كرده بودند چنين تغييري مشاهده نشد. همچنين در گروه كنترل در روده تجمع سلول هاي آماسي در ناحيه مخاطي و زير مخاطي روده همراه با افزايش ترشح موكوس قابل رويت مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به نظر ميرسد ساكارومايسز بولاردي در پيشگيري از ضايعات سالمونلايي داراي نقش محافظتي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی