3 SID.ir | رابطه سبک هاي تنظيم هيجان شناختي و سلامت عمومي دانشجويان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رابطه سبک هاي تنظيم هيجان شناختي و سلامت عمومي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا
 
چکیده: 

سابقه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه سبک هاي تنظيم هيجان شناختي با سلامت عمومي دانشجويان کارشناسي دانشگاه تبريز اجرا شده است.
مواد و روشها: در اين پژوهش 300 نفر از دانشجويان به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده و پرسش نامه سبک هاي تنظيم هيجان شناختي
CERQ و پرسش نامه سلامت رواني GHQ را تکميل نموده اند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آماره هاي ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون گام به گام،t-test  صورت گرفت.
يافته ها: بين سبکهاي تنظيم هيجان شناختي با سلامت عمومي همبستگي معني داري وجود داشت. در ميان سبک هاي تنظيم هيجان شناختي ناسازگار فاجعه انگاري و سرزنش ديگري پيش بيني کننده سلامت روان شناختي بودند و در ميان سبک هاي تنظيم هيجان شناختي سازگار تمرکز مجدد مثبت و ارزيابي مجدد مثبت پيش بيني کننده سلامت روان شناختي بودند. سبک شناختي فاجعه انگاري بيشترين عامل تبيين کننده در سلامت عمومي را به خود اختصاص داده بود. پسران بيش از دختران از سبک سرزنش خود استفاده مي کردند و البته پسران از ميزان سلامت روان شناختي بالاتري برخوردار بودند.
بحث و نتيجه گيري: سبک هاي تنظيم هيجان شناختي هدف مفيدي در مداخلات رفتاري است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 590
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی