نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  - , شماره  - ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

محاسبه بازده آشكارساز HPGe براي منابع استوانه اي با در نظر گرفتن ضريب خود جذبي (همايش)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است