نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 35 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 12

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان (ادب)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
 
چکیده: 
اين پژوهش با عنوان «تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 12» مي باشد. نوع پژوهش علي- مقايسه اي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 12 كه شامل واحد بوئين زهرا، پرند، تاكستان، دماوند، رودهن، شهر قدس (شهريار) فيروزكوه، قزوين، قم، كرج، ورامين كه در نيم سال اول 89-88 مشغول به تحصيل مي باشند را تشكيل مي دهند. روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ساده مي باشد كه از بين واحدهاي رودهن، دماوند، فيروزكوه، اسلام شهر از هر واحد 100 نفر مشخص شد. در مجموع نمونه آماري شامل 400 نفر با 0.10 ريزش آماري كه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته ابزار پژوهش با عنايت به ادبيات پژوهش و تعيين مولفه هاي ارزشيابي استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 25 سوالي در مقياس 5 گزينه اي طراحي گرديده است. آلفاي كرونباخ آن 0.73 محاسبه گرديده است.مولفه هاي اصلي ارزشيابي استادان شامل: 1. قوانين و مقررات 2. روابط انساني 3. شيوه تدريس 4. كيفيت تدريس مي باشد. آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد فرض صفر بر وجود رابطه خطي بين قوانين و مقررات و كيفيت تدريس رد مي شود و رابطه خطي بين آنها وجود دارد. بين روابط انساني و كيفيت تدريس رد مي شود و رابطه خطي و مستقيم بين آنها وجود دارد. بين شيوه تدريس و كيفيت تدريس رابطه خطي و مستقيم وجود دارد. بين قوانين و مقررات و روابط انساني رابطه خطي و مستقيم وجود دارد. بين قوانين و مقررات و شيوه تدريس رد مي شود و رابطه خطي و مستقيم بين آنها وجود دارد. آزمون فريدمن نشان مي دهد فرض صفر مبني بر يكسان بودن هر يك از مولفه ها رد نمي شود به عبارت ديگر هيچ كدام بر ديگري ارجحيت ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بنی سی، پ.، و دلفان آذری، ق. (1389). تاثیر ارزشیابی از استادان بر بهبود کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12. علوم رفتاری, 2(5), 35-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129950Vancouver : کپی

بنی سی پریناز، دلفان آذری قنبرعلی. تاثیر ارزشیابی از استادان بر بهبود کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12. علوم رفتاری. 1389 [cited 2022August19];2(5):35-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129950IEEE : کپی

بنی سی، پ.، دلفان آذری، ق.، 1389. تاثیر ارزشیابی از استادان بر بهبود کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12. علوم رفتاری, [online] 2(5), pp.35-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129950. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی