برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 93 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط آب و هوايي اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد برعملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 704 پژوهشي در تابستان سال 1388 در مزرعه آزمايشي شهيد سالمي اهواز به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول عبارت بود از سه سطح آبياري شاملI1 : آبياري معادل 100 درصد حجم آب مورد نياز گياه، I2: آبياري معادل 80 درصد حجم آب مورد نياز گياه،I3 : آبياري معادل 60 درصد حجم آب مورد نياز گياه که با توجه به تبخير از تشتک تبخير کلاس A محاسبه شدند. فاکتور دوم عبارت بود از سه مرحله وضعيت آبياري (مرحله عدم آبياري) شاملSI : عدم قطع آب (شاهد)، عدم آبياري در مرحله هشت برگي گياه، S3: عدم آبياري در مرحله کاکل دهي گياه. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر کم آبياري و مرحله عدم آبياري برعملکرد دانه و ماده خشک بلال در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. با افزايش شدت تنش خشکي عملکرد دانه، ماده خشک بلال، شاخص برداشت و عملکرد بيولوژيکي کاهش يافت. تنش شديد خشکي (I3) در مقايسه با تيمار شاهد(I1)  باعث کاهش عملکرد دانه به ميزان 59 درصد شد. عدم آبياري در مرحله کاکل دهي ذرت نسبت به تيمار عدم آبياري در مرحله هشت برگي و تيمار عدم قطع آب بيشترين کاهش را در عملکرد دانه داشت. کاهش عملکرد دانه ذرت در تيمار آبياري به دليل کاهش در تعداد رديف دانه در بلال، تعداد دانه در رديف و وزن هزار دانه بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 249
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی