نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر شيراز نسبت به حفاظت از محيط زيست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 
تحقيق حاضر به بررسي ديدگاه دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان شيراز در رابطه با حفاظت از محيط زيست پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي بوده و جامعه آماري آن شامل 6611 نفر از دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان شيراز بودند (33 دبيرستان) که بر اساس فرمول کوکران تعداد 334 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديدند. روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده و روش جمع آوري اطلاعات به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات افراد صاحب نظر تاييد شد، و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ 0.79 محاسبه گرديد. تحليل ضريب همبستگي نشان داد که بين متغيرهاي ميزان آگاهي از مسايل زيست محيطي، ميزان علاقه به محيط زيست، نگرش نسبت به حفاظت از محيط زيست، شرکت در فعاليت هاي داوطلبانه زيست محيطي، ميزان بازديد کارشناسان محيط زيست از مدارس، بازديد دانش آموزان از مراکز مرتبط با محيط زيست، استفاده از فيلم هاي آموزشي در زمينه محيط زيست و تمايل به ايجاد تشکل هاي زيست محيطي با متغير ديدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظت محيط زيست رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که متغيرهاي ميزان علاقه به حفاظت از محيط زيست، نگرش مساعد نسبت به حفاظت محيط زيست، استفاده از فيلم هاي آموزشي زيست محيطي و تمايل به ايجاد تشکل هاي زيست محيطي، 47 درصد از تغييرات متغير وابسته (ديدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظت از محيط زيست) را تبيين نموده اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جوکار، گ.، و میردامادی، س. (1389). دیدگاه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شیراز نسبت به حفاظت از محیط زیست. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 3(1), 1-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129578Vancouver : کپی

جوکار گلناز، میردامادی سیدمهدی. دیدگاه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شیراز نسبت به حفاظت از محیط زیست. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1389 [cited 2022May23];3(1):1-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129578IEEE : کپی

جوکار، گ.، میردامادی، س.، 1389. دیدگاه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شیراز نسبت به حفاظت از محیط زیست. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 3(1), pp.1-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129578. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی