برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم گندم در شهر قدس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير تنش خشکي بر چهار رقم (شيراز، چمران، پيشتاز و نيک نژاد) گندم در شرايط مزرعه اين تحقيق در سال هاي 1386-1385 و در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهريار - شهر قدس اجرا گرديد. در آزمايش از طرح کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار استفاده گرديد. آبياري عامل اصلي در دو سطح شامل %100 fc= شاهد و %50 fc (تنش) بود و عامل فرعي را 4 چهار رقم گندم شيراز، چمران، پيشتاز و نيک نژاد تشکيل دادند. نتايج نشان داد که اثر تنش خشکي بر ارتفاع گياه، تعداد دانه در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، وزن سنبله در متر مربع، عملکرد بيولوژيک و درصد رطوبت دانه معني دار بود. مقايسه ميانگين اثر تنش بر عملکرد دانه نشان داد که تيمارهاي بدون تنش در سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين 4374.8 و 4628.4 کيلوگرم دانه در هکتار نسبت به تيمار تنش رطوبتي عملکرد بيشتري داشتند. نتايج نشان داد که بين ارقام به لحاظ عملکرد در سال اول (a<0.01) و دوم (a<0.05) اختلاف آماري وجود داشت. مقايسه ميانگين عملکرد دانه در هکتار رقم ها نشان داد که رقم نيک نژاد و چمران در سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين 4080.1، 3775.8 و 4098.3 و3784.8 کيلوگرم در هکتار نسبت به ساير ارقام عملکرد بيشتري داشتند. مقايسه ميانگين اثر آبياري بر عملکرد بيولوژيک نشان داد که تيمارهاي بدون تنش در سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين 10818 و 10943 کيلوگرم در هکتار نسبت به تيمار تنش رطوبتي که در سال اول و دوم به ترتيب 7707.5 و 7480.6 کيلوگرم در هکتار داشتند، از عملکرد بيولوژيک بيشتري برخوردار بودند. مقايسه ميانگين اثر ارقام بر عملکرد بيولوژيک رقم ها نشان داد که رقم چمران در هر دو سال آزمايش به ترتيب با ميانگين 10198.8 و 10576.3 کيلوگرم بيشترين عملکرد بيولوژيک را داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معاونی، پ.، و حبیبی، د.، و عباس زاده، ب. (1388). اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم در شهر قدس. زراعت و اصلاح نباتات ایران, 5(1), 69-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129454Vancouver : کپی

معاونی پیام، حبیبی داوود، عباس زاده بهلول. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم در شهر قدس. زراعت و اصلاح نباتات ایران. 1388 [cited 2021December04];5(1):69-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129454IEEE : کپی

معاونی، پ.، حبیبی، د.، عباس زاده، ب.، 1388. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم در شهر قدس. زراعت و اصلاح نباتات ایران, [online] 5(1), pp.69-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129454. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی