برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  1 ; از صفحه 89 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع، ارتباط صفات و تعيين فاصله ژنتيكي در جمعيت هاي فسكيوي بلند (Festuca arundinacea)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

به منظور تعيين ميزان و الگوي تنوع ژنتيكي در ژرم پلاسم گياه فسكيوي بلند، 38 اكوتيپ داخلي و خارجي (25 نمونه از ايران، 11 نمونه از مجارستان و دو نمونه از آمريكا و لهستان) جمع آوري يا تهيه شد. بذور اين اكوتيپ ها ابتدا در گلخانه جوانه دار شده و نشاها پس از 3 ماه به مزرعه منتقل شدند. عملكرد و صفات مورفولوژيک در يک طرح بلوک هاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه از لحاظ كليه صفات بين اكوتيپ هاي مورد مطالعه اختلاف آماري معني ‌دار وجود داشت. ضرايب تنوع ژنتيكي صفات از 66.5 براي صفت روز تا گرده افشاني تا 7.57 براي عملكرد علوفه متغير بود كه حاكي از وجود تنوع ژنتيكي گسترده در ژرم پلاسم اين گياه مي باشد. صفات روز تا گرده افشاني، روز تا خوشه دهي و ارتفاع بوته بيشترين و قطر يقه و عرض برگ پرچم داراي كمترين وراثت ‌پذيري عمومي بودند. همبستگي عملكرد علوفه با صفات روز تا ظهور خوشه و روز تا گرده ‌افشاني منفي و با صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه و قطر يقه مثبت بود. همچنين صفات روز تا ظهور خوشه و روز تا گرده ‌افشاني با تعداد ساقه و ارتفاع همبستگي منفي و معني ‌داري داشتند كه نشان مي ‌دهد اكوتيپ هاي زودرس تر تعداد ساقه و ارتفاع بيشتري دارند و تاخير در گلدهي باعث كاهش اين صفات و در نتيجه كاهش عملكرد مي‌ گردد. تجزيه كلاستر توانست اكوتيپ ها را به لحاظ منشا جغرافياي دور، تاريخ بلوغ و عملكرد از همديگر متمايز كند كه نشانگر تاثيرگذاري تفاوت هاي اقليمي و اكولوژيكي بر روند تكامل در مناطق مختلف مي باشد. تنوع و فاصله ژنتيكي بالا براي اكثر صفات مورد بررسي، كارايي بالاي روش هاي اصلاحي را در بهبود اين صفات و صفات مرتبط با آنها نويد مي ‌دهد. همچنين اكوتيپ هاي داراي فاصله ژنتيكي زياد مي توانند در پروژه هاي اصلاحي بعدي نظير انتخاب براي ايجاد واريته تركيبي و نيز تشكيل جوامع نقشه يابي مورد استفاده قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مجیدی، م.، و میرلوحی، آ.، و محمدی، ر. (1388). ارزیابی تنوع, ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیت های فسکیوی بلند (Festuca arundinacea). مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(1), 89-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129437Vancouver : کپی

مجیدی محمدمهدی، میرلوحی آقافخر، محمدی رضا. ارزیابی تنوع, ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیت های فسکیوی بلند (Festuca arundinacea). مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021November28];40(1):89-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129437IEEE : کپی

مجیدی، م.، میرلوحی، آ.، محمدی، ر.، 1388. ارزیابی تنوع, ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیت های فسکیوی بلند (Festuca arundinacea). مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(1), pp.89-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129437. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی