برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 95 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني ايستگاه پمپاژبرقي شهرستان دره شهر از ديدگاه اعضاي تعاوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
تحقيق حاضر به هدف بررسي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني ايستگاه پمپاژ برقي شهرستان دره شهر از ديدگاه اعضاي تعاوني پرداخته است. تحقيق از نوع کاربردي و روش تحقيق آن همبستگي مي باشد. ابزار تحقيق پرسشنامه مي باشد. به منظور بررسي روايي ابزار تحقيق، پرسشنامه طراحي شده در اختيار اساتيد راهنما، مشاور و کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و تاييد شد. براي سنجش پايايي نيز آزمون مقدماتي از طريق تکميل 30 پرسشنامه به عمل آمد و ضريب کرونباخ آلفا 87 درصد محاسبه گرديد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل 461 نفر از اعضاي شرکت هاي تعاوني ايستگاه پمپاژ برقي شهرستان دره شهر بودند که از اين تعداد 210 نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. نتايج حاصل از ضرايب همبستگي تحقيق نشان داد که بين سابقه عضويت در تعاوني، عوامل آموزشي، روان شناختي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي-اجتماعي و فني با موفقيت شرکت هاي تعاوني رابطه مثبت و معني داري در سطح 99 درصد وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که 60 درصد واريانس تحقيق به متغيرهاي فرهنگي-اجتماعي و روان شناختي مربوط است و اين دو متغير نقش بيشتري در موفقيت شرکت هاي تعاوني از ديدگاه اعضا داشته اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رئوفی، ز.، و حیدری، ع. (1389). بررسی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های تعاونی ایستگاه پمپاژبرقی شهرستان دره شهر از دیدگاه اعضای تعاونی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 3(3), 95-106. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129395Vancouver : کپی

رئوفی زهرا، حیدری علی قلی. بررسی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های تعاونی ایستگاه پمپاژبرقی شهرستان دره شهر از دیدگاه اعضای تعاونی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1389 [cited 2022January26];3(3):95-106. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129395IEEE : کپی

رئوفی، ز.، حیدری، ع.، 1389. بررسی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های تعاونی ایستگاه پمپاژبرقی شهرستان دره شهر از دیدگاه اعضای تعاونی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 3(3), pp.95-106. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129395. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی