برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع و روند زوال ژرم پلاسم علف باغ (Dactylis glomerata) موجود در بانك ژن منابع طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي و ارزيابي تنوع و روند زوال نمونه هاي بذور موجود در بانك ژن منابع طبيعي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، از خانواده گراسها، گونه علف باغ (Dactylis glomerata) انتخاب و31 نمونه از بذور آن در دو آزمايش جداگانه محيط ژرميناتور و گلخانه در طرح كاملا تصادفي با سه تكرار مورد آزمايش قرار گرفتند. آزمايش ژرميناتور شامل قوه ناميه، سرعت جوانه زني و بنيه و بذر و آزمايش گلخانه، شامل اندازه گيري درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، ارتفاع گياه، تعداد پنجه و طول ريشه چهل روزگي بود.در ضمن قوه ناميه و وزن بذور در بدو ورود به سردخانه اندازه گيري شده بود. تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه، اختلاف معني داري را بين نمونه هاي مود آزمون، نشان داد. صفات كاهش قوه ناميه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه و بنيه بذر نمونه هاي علف باغ، از نظر آماري اختلاف نشان دادند كه نشان دهنده وجود تنوع بين نمونه ها است. نتايج ضرايب همبستگي نشان داد كه وزن هزاردانه برخصوصيات جوانه زني و رشد اوليه در محيط هاي آزمايشگاهي و گلخانه، اثر مثبت دارد. نتايج آزمايشات انجام شده در ژرميناتور با شرايط گلخانه، همبستگي نزديكي نشان داد. همچنين بين سرعت جوانه زني در ژرميناتور و بنيه بذر همبستگي بالايي وجود داشت. اين همبستگي بوسيله مدل رگرسيوني گام به گام تاييد شد. بنابراين سرعت جوانه زني برآورد خوبي از بنيه بذر، بدست مي دهد. كاهش قوه ناميه با صفات درصد جوانه زني در گلخانه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه و بنيه بذر، همبستگي منفي معني دار نشان داد. در نتيجه زوال بذر نه تنها سبب كاهش قوه ناميه مي شود، بلكه موجب كاهش سرعت جوانه زني و بنيه بذر و كاهش استقرار گياه مي گردد. كاهش قوه ناميه به صورت بارزي تحت تأثير منشاء بذر قرار دارد، به طوري كه با انجام آزمايش حاضر، تفكيك اثر دوره نگهداري بذر و منشا بذر بر كاهش قوه ناميه امكان پذير نبود، زيرا كه بذور گردآوري شده در سال واحد از مناطق مختلف، روند زوال يا كاهش قوه ناميه متفاوتي داشتند. بنابراين در مديريت بانك ژن، برنامه ريزي پايش زوال و احياء بذور بايد براي نمونه ها (اكسشن ها) و نه گونه ها مدنظر قرار گيرد

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی