برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي زيست محيطي تغييرات غلظت فلز سمي آلومينيوم در مناطق صنعتي (مطالعه موردي: برخي مناطق صنعتي استان کرمان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
 
چکیده: 

شناخت و بررسي عوامل اصلي ايجاد سميت آلومينيوم در هر منطقه (به ويژه مناطق صنعتي) حايز اهميت مي باشد. در تحقيق حاضر، جهت بررسي تاثير فعاليت مناطق صنعتي بر تغييرات ميزان يون آلومينيوم محيط، در شش ناحيه صنعتي استان کرمان کارخانه لاستيک بارز، کارخانه سيمان کرمان، مجتمع مس سرچشمه، صنايع مس باهنر، منطقه صنعتي شماره 1 و منطقه صنعتي خضرا) و يک منطقه غيرصنعتي (شاهد) نمونه برداري از خاک، گياه و پساب صنعتي انجام گرفت. نمونه هاي خاک، از عمق 30 سانتي متري خاک جمع آوري شد و نمونه هاي گياهي نيز در هر منطقه با 10 عدد تکرارجمع آوري شدند. پس از نمونه برداري و آماده سازي نمونه ها، پارامترهاي: ميزان اسيديته، آلومينيوم قابل تبادل و آلومينيوم کل خاک، ميزان آلومينيوم گياه، ميزان اسيديته و غلظت آلومينيوم پساب صنعتي درآزمايشگاه تعيين گرديد. غلظت آلومينيوم قابل تبادل خاک با روش استخراج با محلول کلريد پتاسيم و ميزان آلومينيوم کل با روش هضم اسيدي و با استفاده از دستگاه جذب اتمي تعيين شد. اسيديته نمونه هاي خاک و پساب صنعتي با دستگاه pH متر سنجش شد. تجزيه آماري داده ها با روش one-way ANOVA (نرم افزارSPSS 10.0 ) انجام يافت. نتايج نشان داد که ميزان پارامترهاي آلومينيوم قابل تبادل در خاک، آلومينيوم پساب صنعتي و آلومينيوم تجمع يافته درگياهان دو ناحيه صنعتي مجتمع مس سرچشمه و صنايع مس باهنر، در مقايسه با ساير نواحي، شاهد و استانداردهاي جهاني EPA افزايش معني داري دارد. ميزان اسيديته خاک و پساب صنعتي نيز در اين دو منطقه نسبت به ساير نواحي کاهش معني داري داشت (اسيديته نمونه هاي خاک به حد بحرانيpH=5  نزديک بود). ميزان آلومينيوم کل خاک نواحي مجتمع مس سرچشمه و صنايع مس باهنر نسبت به مناطق ديگر افزايش چشمگيري نداشت. بنابراين افزايش آلومينيوم قابل تبادل در اين نواحي، نشان دهنده وجود شرايط لازم جهت آزاد شدن کاتيون هاي آلومينيوم از ذرات خاک مي باشد. بدين ترتيب مي توان گفت، وجود پساب صنعتي و دود متصاعد شده (ترکيبات سولفوري) از نواحي صنعتي مذکور (مجتمع مس سرچشمه و صنايع مس باهنر) موجب افزايش تدريجي يون آلومينيوم خاک و تجمع آن در گياهان مي شود. در نتيجه اين امر احتمال سميت آلومينيوم در نواحي کشاورزي و شهري افزايش يافته که مي بايست کنترل، ارزيابي و مديريت بيشتري در اين زمينه مهم صورت پذيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سالاری، ح.، و مظفری، ح.، و منوچهری کلانتری، خ.، و ترک زاده، م.، و ناصری، ف. (1390). بررسی زیست محیطی تغییرات غلظت فلز سمی آلومینیوم در مناطق صنعتی (مطالعه موردی: برخی مناطق صنعتی استان کرمان). علوم و تکنولوژی محیط زیست, 13(1 (مسلسل 48)), 21-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129296Vancouver : کپی

سالاری حسن، مظفری حسین، منوچهری کلانتری خسرو، ترک زاده مسعود، ناصری فرزین. بررسی زیست محیطی تغییرات غلظت فلز سمی آلومینیوم در مناطق صنعتی (مطالعه موردی: برخی مناطق صنعتی استان کرمان). علوم و تکنولوژی محیط زیست. 1390 [cited 2021July27];13(1 (مسلسل 48)):21-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129296IEEE : کپی

سالاری، ح.، مظفری، ح.، منوچهری کلانتری، خ.، ترک زاده، م.، ناصری، ف.، 1390. بررسی زیست محیطی تغییرات غلظت فلز سمی آلومینیوم در مناطق صنعتی (مطالعه موردی: برخی مناطق صنعتی استان کرمان). علوم و تکنولوژی محیط زیست, [online] 13(1 (مسلسل 48)), pp.21-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129296. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 238 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی