برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  19 , شماره  76 ; از صفحه 45 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

زيست چينه نگاري و محيط ديرينه نهشته هاي سازند قم در شمال خاور ماه نشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

در اين مطالعه 75 نمونه از نهشته هاي سازند قم در برش چينه شناسي اند آباد در شمال خاور ماه نشان از نظر روزن داران موجود مورد بررسي قرار گرفتند. سازند قم در برش يادشده با ستبراي 301 متر شامل سنگ آهک و مارن بوده و مرز آن با نهشته هاي سازند سرخ فوقاني در بالا و سازند سرخ زيرين در پايين به صورت ناپيوستگي هم شيب است. در اين بررسي به طور کلي 39 جنس و 65 گونه از روزن داران کف زي و 3 جنس و 5 گونه از روزن داران پلانکتون تشخيص داده شد که 37 جنس و 57 گونه از روزن داران از اين ناحيه براي نخستين بار گزارش مي شوند. از ميان ميکروفسيل هاي موجود، روزن داران کف زي با توجه به تنوع و فراواني اهميت بيشتري داشته و مبناي بررسي زيست چينه نگاري قرار گرفتند. به علت شباهت مجموعه روزن داران کف زي سازند قم و سازند آسماري و نبود يک زون بندي زيستي رسمي براي سازند قم، از زون بندي زيستي Adams & Bourgeois (1967) که براي سازند آسماري ارایه شده در بررسي هاي زيست چينه نگاري و تعيين سن نسبي نهشته هاي سازند قم در برش چينه شناسي اند آباد استفاده شد. بر همين اساس و با توجه به گونه هاي شاخص معرفي شده در زون بندي زيستي يادشده برش چينه شناسي اندآباد با زيست زون هاي شماره 1 و 2 قابل تطبيق و مقايسه است. بر پايه حضور، تجمع و گسترش چينه شناسي روزن داران سن نهشته هاي سازند قم در برش اند آباد اکيتانين پسين تا بورديگالين تعيين شد. تجمع، فراواني و تنوع گونه اي روزن داران در نمونه هاي برش اند آباد تغيير شرايط محيطي را نشان مي دهد و در طول برش تنوع روزن داران به طور متناوب کاهش و افزايش مي يابد. اين در حالي است که بيشترين تنوع روزن داران تا 16 گونه مي رسد. نهشته هاي سازند قم در برش اندآباد بر مبناي تغييرات تنوع گونه اي به 9 تجمع A (assemblage) تا I تقسيم بندي شد. بر پايه فراواني روزن داران در هر تجمع نهشته هاي سازند قم مربوط به محيط دريايي و سکوي قاره اي دروني ( (inner shelfبوده و با تغييرات ژرفا همراه بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی