برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 40 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر بقا بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از توابع مفصل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه آمار زیستی
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: از جمله داده‌ هاي بقا چند متغيره، داده‌ هاي ريسک ‌هاي رقابتي هستند. يکي از روش‌ هاي مدل‌ سازي داده ‌هاي ريسک‌ هاي رقابتي استفاده از توابع مفصل است که هدف اين مطالعه مدل ‌سازي بيزي داده ‌هاي ريسک ‌هاي رقابتي به کمک توابع مفصل است.
روش كار: در اين مطالعه از اطلاعات ثبت شده بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال در مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي استفاده شد. براي تحليل داده ‌ها، تابع درست نمايي به کمک تابع مفصل کلايتون تشکيل گرديد. در ادامه با انتخاب توزيع‌ هاي پيشين مناسب براي پارامترها، توزيع پسين پارامترها با استفاده از الگوريتم متروپليس - هستينگ و نمونه ‌گيري برشي بدست آمد.
نتايج: در حالت تک متغيره بر زمان مرگ در اثر سرطان کولون و رکتوم عواملي همچون جنسيت، درجه تمايز يافتگي تومور، متاستاز به گره ‌هاي لنفاوي، متاستاز به ساير ارگان‌ ها و مرحله تومور داراي اثري معني ‌دار بودند. همچنين ميزان نفوذ تومور به ديواره روده فقط بر بقا بيماران مبتلا به سرطان کولون داراي اثري معني ‌دار بود. در حالت چند‌گانه نيز بر زمان مرگ در اثر سرطان کولون متغيرهاي سن در زمان تشخيص، درجه تمايز يافتگي تومور و متاستاز به ساير ارگان ‌ها داراي اثري معني ‌دار بودند، در حاليکه بر زمان مرگ در اثر سرطان رکتوم، متغيرهاي درجه تمايز يافتگي و اندازه تومور اثر معني ‌داري داشتند
.
نتيجه‌ گيري: نتايج نشان داد که برخي از متغيرها ممکن است اثرات متفاوتي بر روي سرطان کولون و رکتوم داشته باشند که در نتيجه نياز است تا تحقيقات بيشتري با متمايز در نظر گرفتن ريسک فاکتورهاي مرتبط با سرطان کولون و رکتوم صورت گيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

آخوند، م.، و کاظم نژاد، ا.، و حاجی زاده، ا.، و فاطمی، س.، و قنبری مطلق، ع. (1389). عوامل موثر بر بقا بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از توابع مفصل. مجله اپیدمیولوژی ایران, 6(4), 40-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129231Vancouver : کپی

آخوند محمدرضا، کاظم نژاد انوشیروان، حاجی زاده ابراهیم، فاطمی سیدرضا، قنبری مطلق علی. عوامل موثر بر بقا بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از توابع مفصل. مجله اپیدمیولوژی ایران. 1389 [cited 2021April14];6(4):40-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129231IEEE : کپی

آخوند، م.، کاظم نژاد، ا.، حاجی زاده، ا.، فاطمی، س.، قنبری مطلق، ع.، 1389. عوامل موثر بر بقا بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از توابع مفصل. مجله اپیدمیولوژی ایران, [online] 6(4), pp.40-49. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129231>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی