برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 35 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر عوامل خطر شاخص توده بدني، مرحله‌ پاتولوژيک و عوامل وراثتي بر بقا بين سرطان ‌هاي کولون و رکتال: مدل شکنندگي مخاطره ‌هاي رقيب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آمار زیستی
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: عوامل تشخيصي سرطان کورکتال درک دقيقي از دو سرطان کولون و رکتوم و عوامل مخاطره‌ موثر بر آن فراهم نمي ‌کند. هدف از ‌اين مطالعه، مقايسه‌ عوامل خطر موثر بر بقاي بيماران بين سرطان‌ هاي فوق است.
روش کار: داده‌ هاي 1219 بيمار مبتلا به سرطان‌ هاي کولون و رکتال به تشخيص گزارش پاتولوژي مرکز تحقيقات گوارش و بيماري‌ هاي کبد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، طي دي ‌ماه 1383 تا مهرماه 1387، با مدل شکنندگي بقاي پارامتري، تحليل شدند
.
نتايج: در تحليل يک متغيره، براي سن حين تشخيص، جنسيت، وضعيت تاهل، نژاد و سطح تحصيلات، بقاي بيماران مبتلا به سرطان کولون بين تقريبا نصف تا حدود يک‌ چهارم برابر و براي شاخص‌ توده‌ بدني
(BMI: Body Mass Index) ، سابقه‌ مصرف الکل، بيماري التهابي روده (IBD: Inflammatory Bowel Disease)، سابقه‌ فاميلي ابتلا به سرطان و مرحله‌ي پاتولوژيک تومور به صورت معني‌ داري (بين 0.12 تا 0.56 برابر) کوتاه ‌تر از بيماران مبتلا به سرطان رکتال حاصل شد. در تحليل چند متغيره براي سن حين تشخيص، تفاوت معني ‌داري بين کولون و رکتوم مشاهده شد، اما براي عواملBMI ، سابقه‌ مصرف الکل و IBD و مرحله‌ پاتولوژيک اين تفاوت معني ‌دار نبود. وضعيت بقاي تعديل شده و بقاي 1، 2، 3، 4 و 5 ساله‌ بيماران مبتلا به سرطان رکتال بهتر از وضعيت بقاي بيمارن مبتلا به سرطان کولون بود.
نتيجه ‌گيري: براي عوامل خطر مورد بررسي، بين کولون و رکتوم تفاوت وجود دارد، بنابراين اطلاعات حاصل از ارزيابي اختصاصي کولون و رکتوم مي‌ تواند در مطالعه‌ مکانيسم ‌هاي مولکولي، طراحي کارآزمايي ‌هاي باليني، تشخيص بهتر بيماري و يا تجويز درمان مطلوب و اختصاصي مفيد باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

اصغری جعفرآبادی، م.، و حاجی زاده، ا.، و کاظم زاده، ا.، و فاطمی، س. (1389). مقایسه اثر عوامل خطر شاخص توده بدنی, مرحله‌ پاتولوژیک و عوامل وراثتی بر بقا بین سرطان ‌های کولون و رکتال: مدل شکنندگی مخاطره ‌های رقیب. مجله اپیدمیولوژی ایران, 6(3), 35-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129186Vancouver : کپی

اصغری جعفرآبادی محمد، حاجی زاده ابراهیم، کاظم زاده انوشیروان، فاطمی سیدرضا. مقایسه اثر عوامل خطر شاخص توده بدنی, مرحله‌ پاتولوژیک و عوامل وراثتی بر بقا بین سرطان ‌های کولون و رکتال: مدل شکنندگی مخاطره ‌های رقیب. مجله اپیدمیولوژی ایران. 1389 [cited 2021April18];6(3):35-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129186IEEE : کپی

اصغری جعفرآبادی، م.، حاجی زاده، ا.، کاظم زاده، ا.، فاطمی، س.، 1389. مقایسه اثر عوامل خطر شاخص توده بدنی, مرحله‌ پاتولوژیک و عوامل وراثتی بر بقا بین سرطان ‌های کولون و رکتال: مدل شکنندگی مخاطره ‌های رقیب. مجله اپیدمیولوژی ایران, [online] 6(3), pp.35-49. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129186>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی