برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش آموزش هاي مردمي فضاي سبز شهرداري تهران در تغيير بينش شهروندان پيرامون سالم سازي محيط زيست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مطالعه حاضر به منظور بررسي نقش آموزش هاي زيست محيطي شهرداري تهران در تغيير بينش شهروندان در جهت سالم سازي محيط زيست، ارايه شده است. اين تحقيق که در سال 1385 انجام گرديد، از نوع توصيفي – همبستگي و علي – مقايسه اي است. جامعه آماري تحقيق عمدتا شامل زنان بزرگسالي است که در منطقه 14 شهرداري تهران در کلاس هاي آموزشي فضاي سبز شرکت نموده اند که از بين آنان، 211 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي – تناسبي انتخاب شدند. ابزار اصلي اين تحقيق پرسش نامه است که روايي صوري آن با کسب نظرات اساتيد و صاحبنظران در حوزه محيط زيست و ترويج به دست آمد. آزمون مقدماتي نيز براي به دست آوردن پايايي پرسش نامه انجام پذيرفت و ضريب کرونباخ آلفا براي پرسش نامه %95 حاصل شد. نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن در يافته هاي تحقيق نشان داد که بين متغيرهاي محتواي دوره هاي آموزشي و مهارت آموزش گر با متغير وابسته بينش شهروندان نسبت به سالم سازي محيط زيست رابطه معني داري وجود دارد. نتايج حاصل از تاثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از طريق آزمون کروسکال واليس و من وايت ني نيز حاکي از آن بود که بين متغيرهاي زمان و مکان آموزشي با متغيرهاي وابسته بينش شهروندان نسبت به سالم سازي محيط زيست رابطه معني داري وجود نداشته است. هم چنين نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ميزان بينش شهروندان نسبت به سالم سازي محيط زيست، از طريق رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام نشانگر آن است که متغير محتواي دوره هاي آموزشي تاثير مثبتي بر ميزان بينش شهروندان نسبت به سالم سازي محيط زيست داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی