برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين کارايي مصرف آب و تجمع و جذب نيتروژن در دو رقم کلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تنش خشکي و مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد، اجزاي عملکرد، کارايي مصرف آب، تجمع و جذب نيتروژن در کلزا، آزمايش مزرعه اي به صورت فاکتوريل اسپليت پلات در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سال زراعي 1384 در موسسه تحقيقاتي فني و مهندسي کشاورزي انجام شد. در اين بررسي، دو رقم به نام هاي زرفام و مودنا در سه رژيم آبياري (آبياري پس از 40، 60 و 80 درصد تخليه رطوبتي خاک) و چهار ميزان کود نيتروژن دار (صفر، 75، 150 و 225 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد که افزايش ميزان مصرف نيتروژن از صفر به 225 کيلوگرم در هکتار و افزايش ميزان رطوبت خاک، سبب افزايش توليد ماده خشک کل گرديد که اين افزايش با افزايش عملکرد دانه همراه بود. افزايش عملکرد دانه در هر دو شرايط، عمدتا به دليل افزايش تعداد خورجين در بوته و تعداد دانه در هر خورجين بود. با افزايش نيتروژن مصرفي و ميزان رطوبت خاک، کارايي مصرف آب دانه و ماده خشک کل افزايش يافت به گونه اي که حداکثر مقدار اين دو کارايي در تيمار 225 کيلوگرم نيتروژن و تيمار 40 درصد تخليه به دست آمد. ميزان تجمع نيتروژن در اندام هاي گياهي با افزايش ميزان نيتروژن مصرفي و افزايش دفعات آبياري افزايش يافت، که در نهايت، ميزان عملکرد دانه و ماده خشک کل را افزايش داد. در مقابل، شاخص کارايي استفاده از نيتروژن همراه با افزايش نيتروژن مصرفي و کاهش ميزان رطوبت خاک کاهش يافت. در مقايسه دو رقم نيز مشخص شد که رقم زرفام، توانايي جذب و انتقال نيتروژن بهتري در شرايط آبياري معمول و تنش شديد رطوبتي و همچنين، شرايط نيتروژن زياد و عدم مصرف نيتروژن داشت و به اين ترتيب توانست عملکرد دانه زيادتري توليد کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی