برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  19 , شماره  65 ; از صفحه 36 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس نشخوار خشم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: نشخوار خشم يک فرايند شناختي اجتناب ناپذير و تکرار شونده است که در جريان تجربه خشم ظاهر مي شود، پس از آن ادامه مي يابد و مسوول تداوم و افزايش خشم به حساب مي آيد. لذا، سنجش آن از اهميت زيادي برخوردار است. نشخوار خشم زمينه ساز بسياري از اختلال هاي روانشناختي، مخصوصا اختلال هاي هيجاني است. هدف اصلي اين پژوهش تعيين روانسنجي مقياس نشخوار خشم است، اين مقياس در سنجش اين سازه در پژوهشهاي حوزه سلامت و بيماري از اهميت بسيار برخوردار است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش 384 دانشجوي دانشگاه تهران (211دختر، 173پسر) جهت روانسنجي مقياس نشخوار خشم، شرکت کردند، لذا آنان مقياس خشم چند بعدي تهران و مقياس سلامت رواني را تکميل کردند. اعتبار مقياس نشخوار خشم به روش اعتبار محتوا، اعتبار همگرا و تشخيص افتراقي تعيين شد. به منظور تعيين پايايي از روشهاي همساني دروني و آزمون مجدد استفاده شد.
يافته ها: اعتبار محتواي مقياس نشخوار خشم بر اساس داوري ده نفر از متخصصان روانشناسي بررسي و ضرايب توافق کندال براي زير مقياس هاي پس فکرهاي خشم، افکار تلافي جويانه، خاطره هاي خشم، شناختن علتها و نشخوار خشم (نمره کل) مورد تاييد قرار گرفت. اعتبار همگرا و تشخيصي (افتراقي) مقياس نشخوار خشم از طريق اجراي مقياس خشم چند بعدي تهران و مقياس سلامت رواني در مورد آزمودني ها محاسبه شد. ضرايب همبستگي ميانگين نمره هاي آزمودني ها در زير مقياس هاي نشخوار خشم با شاخصهاي خشم صفت، خشم حالت، خشم دروني، خشم بيروني، مهار خشم دروني، مهار خشم بيروني، بهزيستي روانشناختي و درماندگي روانشناختي معنادار بود. پايايي به روش هاي آزمون مجدد و همساني دروني مقياس نشخوار خشم در حد رضايت بخش مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش، مقياس نشخوار خشم از اعتبار و پايايي کافي برخوردار است و مي تواند براي سنجش نشخوار خشم در پژوهش ها مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 549
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی