برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تفاوت تاثير تمرينات با وزنه و تمرينات پلايومتريک بر روي عضلات ركتوس فموريس و بايسپس فموريس از ديدگاه الكتروميوگرافي سطحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، استان خوزستان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يافتن روش هاي مناسب براي بهبود فاکتورهاي حرکتي و جسماني از جمله اهداف محققين فيزيوتراپي و علوم ورزشي بوده است. در اين ميان، مي توان به عوامل موثر در آمادگي جسماني مانند قدرت و توان اشاره نمود. در ساليان اخير براي بهبود قابليت قدرت و توان، روش ها و برنامه هاي تمريني مختلفي توسط متخصصان و مربيان مورد استفاده قرار گرفته است كه از آن جمله مي توان به تمرينات مقاومتي و تمرينات جهشي – پرشي (پلايومتريک) اشاره نمود. هدف از اين تحقيق بررسي تفاوت تاثير تمرينات با وزنه و تمرينات پلايومتريک بر روي عضله ركتوس فموريس و بايسپس فموريس از ديدگاه الكتروميوگرافي (Integrated Electromyogram) سطحي بود.
روش بررسي: نمونه هاي اين تحقيق شامل 45 دانشجوي پسر رشته تربيت بدني (15 نفر گروه كنترل، 15 نفر گروه تمرينات وزنه و 15 نفر گروه تمرينات پلايومتريک) كه سن آن ها بين
5.22 تا 6.25 سال قرار داشت بودند. تغييرات EMG عضلات ركتوس فموريس و بايسپس فموريس قبل و بعد از 6 هفته تمرين با وزنه و تمرين پلايومتريک از طريق الكتروميوگرافي سطحي اندازه گيري شد. براي اندازه گيري توان عضلات از آزمون پرش عمودي و براي اندازه گيري قدرت عضلات از آزمون اسکات استفاده شد. داده ها از طريق دستگاه MT8 دريافت و با نرم افزار MBM آناليز شدند.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد كه متعاقب انجام شش هفته تمرينات با وزنه و پلايومتريک، ميزان الكتروميوگرافي (
Integrated Electromyogram) گروه هاي تجربي در مقايسه با گروه كنترل افزايش معني داري پيدا كرده بود (P<0.05) بين تاثير تمرينات پلايومتريک و تمرينات با وزنه بر تغييرات EMG سطحي عضله بايسپس فموريس در هر دو مولفه قدرت و توان اختلاف معناداري مشاهده نشد. بين تاثير تمرينات پلايومتريک و تمرينات وزنه (ايزوتونيک) بر تغييرات EMG عضله ركتوس فموريس در مولفه قدرت تفاوت معني داري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: تمرينات با وزنه باعث افزايش قدرت و توان انفجاري عضلات مي شود، در حاليكه تمرينات پلايومتريک بيشتر باعث افزايش توان انفجاري عضلات مي شود، ولي در كل مي توان از هر دو شيوه تمريني براي افزايش قدرت و توان بهره برد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 513
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی