برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1389 , دوره  28 , شماره  109 ; از صفحه 377 تا صفحه 384 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مکمل ويتامين D در بيماران مبتلا به نارسايي سيستولي بطن چپ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: نارسايي مزمن قلبي، بيماري شايع و جدي با ميزان مرگ و مير بالا به عنوان يک مشکل بزرگ بهداشتي باقي مانده است. بيماران مبتلا، دچار کاهش در سطح (OH)D25 مي باشند و به نظر مي رسد سطح ناکافي ويتامين D از عوامل موثر در پاتوژنز اين بيماري باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير ويتامين D بر عملکرد سيستولي بطن چپ و وضعيت NYHA فانکشن کلاس در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي انجام شد.
روش ها: در اين کارآزمايي باليني شاهددار و دو سوکور از بين بيماران مبتلا به نارسايي قلب مراجعه کننده طي مدت 6 ماه، تعداد 110 بيمار که بر اساس علايم قلبي مطابق با طبقه بندي
NYHA، فانکشن کلاس III و يا کمتر بودند و LVEF کمتر از 45 درصد داشتند، به طور تصادفي منظم به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند. در ابتدا و پايان مطالعه، با انجام اکوکارديوگرافي LVEF و حجم هاي بطن چپ تعيين شد، سطح سرمي (OH)D25، Alb، Cr،Ca++ و P بررسي و فانکشن کلاس بيماران بر اساس طبقه بندي NYHA فانکشن کلاس بررسي گرديد. در طول مدت مطالعه، بيماران گروه مورد به صورت هفتگي يک کپسول 000.50 واحد ويتامين D3 و گره شاهد يک کپسول دارونما دريافت کردند. به هر دو گروه مکمل کلسيم کربنات 500 mg روزانه داده شد. جهت مقايسه ميانگين تغييرات LVEF بين دو گروه از آزمون t مستقل و در هر گروه از آزمون Paired-t و براي مقايسه تغييرات فانکشن کلاس بين دو گروه از آزمون Mann-Whitney در نرم افزار SPSS استفاده شد.
يافته ها: 81 بيمار مطالعه را تکميل کردند. مکمل ويتامين D ميانگين سطح سرمي (OH)D25 را در حد 33.9 ng/ml افزايش داده بود(P<0.001)؛ در گروه شاهد افزايش ميانگين سطح سرمي ويتامين D برابر با 6.2 ng/ml بود (P>0.05) .پس از 6 ماه درمان، LVEF در گروه شاهد و در گروه مورد هر دو به صورت معني دار افزايش يافته بود ولي بهبود LVEF در گروه مورد بيش از گروه شاهد بود (P<0.05) .وضعيت فانکشن کلاس NYHA در گروه مورد بهبود داشت (P<0.05) ولي در گروه شاهد ثابت مانده بود (P>0.05).
نتيجه گيري: ويتامين D3 عملکرد سيستولي بطن چپ بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مزمن و نيز وضعيت فانکشن کلاس اين بيماران را بهبود داد و ممکن است بتواند به عنوان درمان مکمل در کنار ساير درمان هاي رايج نارسايي قلب در آينده به کار آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی