برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش جيوه موجود در موي مادران شيرده وارتباط آن با متغيرهاي مصرف ماهي، تعداد دندان هاي پر شده با آمالگام، سن و محل زندگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سیستان و بلوچستان، زابل، دانشگاه زابل، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون
 
چکیده: 

زمينه و هدف: جيوه يکي از عناصر سنگيني است که در محيط زيست گسترش يافته و داراي اثرات سمي بسياري است. در حال حاضر مواجهه با متيل جيوه در مادران موضوع مهمي براي تحقيق است، به ويژه در افرادي که مصرف بالاي ماهي دارند. متيل جيوه مي تواند از طريق شير مادر به کودکان انتقال يابد. هدف از اين تحقيق تعيين ريسک مواجهه با جيوه در مادران سواحل جنوبي درياي خزر مي باشد.
روش بررسي: در اين پژوهش ميزان جيوه موي 70 مادر (36-17 ساله) و عوامل موثر بر آن مورد ارزيابي قرار گرفت. مادران در شهرهاي نور، نوشهر، چمستان و روستاهاي نور و نوشهر زندگي مي کردند. به منظور ارزيابي عوامل موثر بر مقادير جيوه پرسش نامه اي توسط مادران پاسخ داده شد. از هر مادر حداقل يك گرم مو تهيه شد. براي اندازه گيري ميزان جيوه از روش آناليز پيشرفته جيوه توسط دستگاه
LECO AMA 254 Mercury Analyzer  بر طبق استاندارد ASTM شماره 6722-D استفاده شد.
يافته ها: ميانگين غلظت جيوه موي مادران μg g -1))0.19±0.09 به دست آمد. آزمون توکي نشان داد که متغيرهاي مكان زندگي (0.02=P) و مصرف ماهي (0.0=P) به طور معني داري روي ميزان جيوه موي مادران تاثير دارند. متغيرهاي سن و تعداد دندان هاي پر شده با آمالگام روي ميزان جيوه مو تاثيري نداشتند.
نتيجه گيري: ميانگين غلظت جيوه مو از حد نرمال WHO براي جيوه مو (2μg g -1) و حد راهنماي USEPA براي جيوه مو (μg g -1 5) کم تر است. تجزيه و تحليل پرسش نامه ها نشان داد که مادران اغلب ماهي هايي مانند کپور، کفال و سفيد مصرف مي کردند. گرچه در اين پژوهش ميزان جيوه در اين ماهيان اندازه گيري نشد، اما با توجه به تفاوت معني دار ميزان مصرف ماهي و ميزان جيوه موي مادران، آلودگي به جيوه در اين نوع ماهي ها مي تواند مهم ترين عامل مواجهه با جيوه در اين تحقيق باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

اکاتی، ن.، و اسماعیلی ساری، ع.، و قاسم پوری، س. (1389). سنجش جیوه موجود در موی مادران شیرده وارتباط آن با متغیرهای مصرف ماهی, تعداد دندان های پر شده با آمالگام, سن و محل زندگی. سلامت و محیط زیست, 3(3 (پی در پی 9)), 327-334. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128681Vancouver : کپی

اکاتی نرجس، اسماعیلی ساری عباس، قاسم پوری سیدمحمود. سنجش جیوه موجود در موی مادران شیرده وارتباط آن با متغیرهای مصرف ماهی, تعداد دندان های پر شده با آمالگام, سن و محل زندگی. سلامت و محیط زیست. 1389 [cited 2021April17];3(3 (پی در پی 9)):327-334. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128681IEEE : کپی

اکاتی، ن.، اسماعیلی ساری، ع.، قاسم پوری، س.، 1389. سنجش جیوه موجود در موی مادران شیرده وارتباط آن با متغیرهای مصرف ماهی, تعداد دندان های پر شده با آمالگام, سن و محل زندگی. سلامت و محیط زیست, [online] 3(3 (پی در پی 9)), pp.327-334. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128681>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 189 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی