برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  18 , شماره  2 ; از صفحه 17 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين گونه عامل ليشمانيازيس جلدي به روش مولکولي در شهر مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: ليشمانيازيس جلدي به عنوان يک مشکل بهداشتي در بسياري از نقاط ايران به ويژه شهر مشهد مطرح است. گونه هاي مختلفي از اين انگل سبب ايجاد بيماري شده و تعيين گونه هاي آن جهت کنترل و پيشگيري مفيد مي باشد. اگرچه يافته هاي کلينيکي و اپيدميولوژيک جهت شناسايي انگل لازم است اما به تنهايي کافي نيست، زيرا اين مشکل ناشي از تشابه مورفولوژيک آماستيگوت و پروماستيگوت گونه هاي مختلف انگل ليشمانيا بوده ولي مي توان با استفاده از تکنيکPCR  اسيد نوکلئيک کينتوپلاست(kDNA)  آن ها را تعيين گونه نمود. مطالعه حاضر جهت تعيين گونه اين انگل به روش PCR در شهر مشهد به مدت 12 ماه (1383-1382) در بخش انگل شناسي بيمارستان قائم و امام رضا و مرکز تحقيقاتي بوعلي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد صورت گرفت.
مواد و روش ها: نمونه هاي به دست آمده از 21 بيمار مبتلا به ليشمانيازيس جلدي که به روش لام مستقيم بيماري آن ها تاييد شده بود در محيط هاي
N.N.N  و سپسRPMI-1640  کشت داده شدند. پس از کشت انبوه انگل و استخراج DNA به روش پروتئين کيناز نمونه ها با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي در دستگاه ترموسايکلر قرار داده شدند. پس از آن محصول PCR بر روي ژل آگارز 2 درصد در دستگاه الکتروفورز منتقل شد و با استفاده از رنگ آميزي اتيديوم برومايد باندهاي DNA مشخص شد. حضور قطعه 620bp بيانگر ليشمانيا ماژور و قطعه 800bp نشان دهنده ليشمانيا تروپيکا مي باشد.
يافته هاي پژوهش: از مجموع 21 نمونه مورد آزمايش، 19 مورد ليشمانيا تروپيکا و 2 مورد ليشمانيا ماژور تشخيص داده شدند
.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج، مشخص گرديد که شهر مشهد با وجود اينکه تا کنون به عنوان يک کانون فرم خشک سالک شناخته مي شد، اکنون ثابت گرديد که در اين شهر علاوه بر ليشمانيا تروپيکا، ليشمانيا ماژور هم وجود دارد. اما ليشمانيا تروپيکا گونه غالب بيماري در اين شهر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی