برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 71 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تيمارهاي نيتروژن و زمان وجين بر پويايي جوامع علف هرز و عملکرد کلزا (.Brassica napus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

به منظور بررسي تغييرات جوامع علف هرز کلزا تحت تاثير مقدار نيتروژن و زمان وجين آزمايشي در سال زراعي 86-1385 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا شد. اين آزمايش در قالب طرح کرت هاي خرد شده بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار اجرا شد. مقدار نيتروژن به عنوان فاکتور اصلي در 3 سطح شامل 77، 110 و 143 کيلوگرم در هکتار و فاکتور فرعي دربرگيرنده زمان وجين در 5 سطح در مراحل 5، 8 و 11 برگي کلزا، عدم وجين و وجين کامل علف هاي هرز منظور گرديد. مطالعه جوامع علف هرز در دو مرحله، يکي در هر يک از زمان هاي وجين و مرحله دوم قبل از برداشت کلزا انجام گرفت. نتايج نشان داد که مقدار نيتروژن و زمان وجين اثر معني داري بر وزن خشک و تراکم علف هاي هرز داشت. بيشترين وزن خشک علف هاي هرز با ميانگين 482 گرم در مترمربع در تيمار نيتروژن به ميزان 143 کيلوگرم در هکتار و شرايط بدون وجين به دست آمد. در حالي که بيشترين تراکم علف هاي هرز با ميانگين 292 بوته در مترمربع، در تيمار نيتروژن به ميزان 77 کيلوگرم در هکتار و وجين در مرحله 8 برگي به دست آمد. در اکثر موارد نوع گونه غالب علف هرز، فراواني و همچنين مرحله فنولوژيکي آن تحت تاثير تيمارهاي آزمايش قرار داشت، اما تاثير اين تيمارها بر صفات مورد بررسي در زمان وجين بيش از مرحله انتهايي دوره رشد بود. بيشترين عملکرد دانه کلزا نيز با ميانگين 4740 کيلوگرم در هکتار در تيمار نيتروژن به ميزان 143 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و وجين کامل علف هاي هرز به دست آمد و به طورکلي افزايش نيتروژن باعث افزايش عملکرد کلزا گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی