نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روايي و پايايي مقياس خودکارآمدي مديريت بيماران ديابت نوع 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی کدپستی:8174673441
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تعيين ويژگي هاي روان سنجي مقياس خودکارآمدي مديريت بيماران مبتلا به ديابت نوع (DMSES) 2 بود. مواد و روش ها: 112 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 (بر اساس تشخيص پزشک متخصص)، که به درمانگاه ديابت بيمارستان الزهرا مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. از بيماران خواسته شد به سوال هاي مقياس پاسخ دهند. به منظور بررسي روايي همزمان پرسشنامه، از 40 نفر از آنها خواسته شد که به طور همزمان دو پرسشنامه خودکارآمدي عمومي شرر (GSE) و پرسشنامه رفتارهاي خود مراقبتي بيماران ديابتي نوع 2 را نيز تکميل کنند. داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS  تجزيه و تحليل شد و شاخص هاي روان سنجي پايايي دروني، بازآزمايي، روايي همزمان و ماتريس همبستگي بررسي شدند. يافته ها: هر چهار خرده مقياس DMSES از پايايي دروني و پايايي بازآزمايي معني دار و به نسبت بالايي برخوردار هستند. هم چنين، بين  DMSES با پرسشنامه خودکارآمدي شرر و پرسشنامه رفتارهاي خود مراقبتي، ضرايب همبستگي معني دار 0.48 و 0.81 به دست آمد که نشان از وجود روايي همزمان مقياس داشت(p=0.003, 0.000) . يافته هاي ماتريس همبستگي نشان داد که مقياس از ساختار و هماهنگي دروني خوب و مناسبي برخوردار است. نتيجه گيري: نسخه ايراني DMSES، از پايايي و روايي مطلوبي برخوردار است و بين يافته هاي اين پژوهش با ساير نسخه هاي اعتباريابي شده DMSES در ساير زبان ها همخواني وجود دارد .DMSES مي تواند به يک ابزار رايج و گسترده بين فرهنگي تبديل شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقایق، س.، و قاسمی، ن.، و نشاط دوست، ح.، و کجباف، م.، و خانبانی، م. (1389). روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماران دیابت نوع 2. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 12(2 (مسلسل 50)), 111-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128524Vancouver : کپی

حقایق سیدعباس، قاسمی نظام الدین، نشاط دوست حمیدطاهر، کجباف محمدباقر، خانبانی مهدی. روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماران دیابت نوع 2. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1389 [cited 2022August15];12(2 (مسلسل 50)):111-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128524IEEE : کپی

حقایق، س.، قاسمی، ن.، نشاط دوست، ح.، کجباف، م.، خانبانی، م.، 1389. روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماران دیابت نوع 2. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 12(2 (مسلسل 50)), pp.111-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128524. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 430 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی