برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  13 , شماره  47 (ب) ; از صفحه 587 تا صفحه 598 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي پتانسيل عملکرد دانه و هم بستگي صفات در سه گونه از جنس براسيکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرايط ديم در منطقه گنبد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش دانه‌های روغنی، موسسه تحقیقات و کشاورزی دیم، ایستگاه تحقیقات کشاورزی سرارود، کرمانشاه
 
چکیده: 
توسعه کشت دانه هاي روغني جهت تامين روغن هاي خوراکي يکي از اهداف مهم کشور در رسيدن به خودکفايي است. بدين منظور يافتن گونه هايي از جنس براسيکا که داراي عملکرد بالا بوده و بتوانند با خشکي فصل رويش بهتر مقابله کنند براي مناطق ديم کشور حايز اهميت فراوان است. اين تحقيق از سال 1382 به مدت سه سال در ايستگاه تحقيقات کشاورزي (گنبد در گلستان) به اجرا در آمد. در اين مطالعه تعداد بيست رقم و هيبريد کلزا از سه گونه B. napus،B. rapa و B. juncea گزينش شده از آزمايش هاي مقايسه عملکرد سال هاي قبل، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به صورت کشت پاييزه براي سه سال در شرايط ديم مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد بين سال ها و ارقام از نظر صفات تعداد روز تا رسيدگي، تعداد خورجين در بوته، درصد روغن، عملکرد روغن و عملکرد دانه در سطح احتمال 1% اختلاف معني داري وجود داشت. بيشترين عملکرد دانه در سال دوم (2103 کيلوگرم در هکتار) و سپس سال هاي اول و سوم (به ترتيب 1771 و 1575 کيلوگرم در هکتار) به دست آمد. ارقام j-98-102/51-5 از گونه B. juncea و Alexandra و B. Comet از گونه بهاره B. napus بيشترين عملکردهاي دانه (به ترتيب 2484، 2326 و 2290 کيلوگرم در هکتار) را داشتند. تجزيه رگرسيون به روش گام به گام مشخص نمود که صفات تعداد خورجين در بوته و درصد روغن اثر مثبت (به ترتيب 508.53، 96.48) و تعداد روز تا رسيدگي اثر منفي (-78.63) معني داري روي عملکرد دانه داشتند. در تجزيه عامل ها چهار عامل استخراج شد. بردار بار عامل هاي مربوط به سه ريشه مشخصه اول نشان داد که سه عامل اول %98.794 کل واريانس را توجيه مي کند، که سهم عوامل اول و دوم وسوم به ترتيب %45.575 و %36.816 و %16.403 بود. عامل اول،‏ عامل بهره وري (صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن از بار عاملي مثبت بالا به ترتيب 0.974 و 0.940)، عامل دوم، عامل مخزن (صفت تعداد خورجين در بوته از بار عاملي مثبت بالا به ترتيب 0.686)، عامل سوم‏، عامل سرمايه ثابت گياه (صفات تعداد روز تا رسيدگي و ارتفاع بوته بار عاملي مثبت بالايي به ترتيب 0.672 و 0.944) نام گذاري شد. در نهايت ارقام j-98-102/51-5،Alexandra و Comet با داشتن بيشترين عملکردهاي دانه و زودرسي، براي منطقه گنبد در شرايط ديم براي کشت پاييزه قابل توصيه هستند. و مي توان صفت تعداد روز تا رسيدگي کمتر (زودرسي) و تعداد خورجين در بوته را به عنوان يک شاخص گزينش در شرايط ديم گنبد معرفي نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرجی، ا.، و حاتم زاده، ح. (1388). ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و هم بستگی صفات در سه گونه از جنس براسیکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرایط دیم در منطقه گنبد. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 13(47 (ب)), 587-598. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128365Vancouver : کپی

فرجی ابوالفضل، حاتم زاده حسین. ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و هم بستگی صفات در سه گونه از جنس براسیکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرایط دیم در منطقه گنبد. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1388 [cited 2021December02];13(47 (ب)):587-598. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128365IEEE : کپی

فرجی، ا.، حاتم زاده، ح.، 1388. ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و هم بستگی صفات در سه گونه از جنس براسیکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرایط دیم در منطقه گنبد. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 13(47 (ب)), pp.587-598. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128365. 

 
بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی