برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر پودر دانه كتان بر گرگرفتگي زنان حول و حوش يائسگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* چهارراه دکترا، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، روبروی دبیرستان پیش دانشگاهی حکمت
 
چکیده: 

مقدمه: گرگرفتگي وازوموتور يكي از شايعترين مشكلات زنان حول و حوش يائسگي است و امروزه هورمون درماني، استاندارد طلايي درمان آن است؛ اما مطالعات حتي در مصرف کوتاه مدت آن مخاطرات جدي را گزارش کرده اند. اخيرا تمايل به استفاده از منابع گياهي، جهت درمان گرگرفتگي افزايش يافته است. دانه كتان منبعي غني از ليگنان ها مي باشد و زنان تمايل زيادي به مصرف آن دارند؛ با اين حال پژوهش ها در زمينه تاثير دانه كتان نسبتا كم است. اين مطالعه با هدف كلي تعيين اثر پودر دانه كتان بر گرگرفتگي وازوموتور زنان حول و حوش يائسگي انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه دو سوكور و متقاطع، 62 زن حداقل 41 ساله با حداقل 5 مرتبه گرگرفتگي روزانه متوسط تا شديد و واجد شرايط مطالعه، در دو گروه 31 نفري تخصيص تصادفي شدند. مداخله شامل دو مرحله 6 هفته اي (دوره پاکسازي؛ 2 هفته) و مصرف روزانه 40 گرم پودر دانه كتان يا دارونما طي دو نوبت بود. آزمودني ها طي مدت مطالعه فرم هاي ثبت روزانه گرگرفتگي و تعريقهاي شبانه را تکميل مي کردند. ميانگين هفتگي هر متغير به طور جداگانه و با تقسيم مجموع آن طي يك هفته بر تعداد روزهايي از همان هفته كه فرم تكميل شده بود، محاسبه مي شد. نتايج بر اساس متوسط تغيرات ميانگين هر متغير طي مدت مداخله در مقايسه با ابتداي مطالعه، ارزيابي مي شد. داده ها با آزمون تي زوجي، ويلکاکسون، آنوا و تحليل واريانس اندازه هاي تكراري با استفاده از نرم افزار
SPSS (نسخه 15) تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که با مصرف پودر دانه كتان، شدت و مدت گرگرفتگيهاي روزانه، شدت تعريق هاي شبانه و نمره اختلال در خواب در مقايسه با دارونما كاهش بيشتري داشت (به ترتيب (
p=0.009، p=0.045، p=0.005و(p=0.028  ولي از نظر دفعات گرگرفتگي روزانه و تعريق هاي شبانه تفاوت آماري معني دارنشد. با اين حال با مصرف پودر دانه كتان، ميانگين دفعات گرگرفتگي روزانه افرادي كه در ابتداي مطالعه داراي 7-5 مرتبه گرگرفتگي روزانه بودند و نيز دفعات تعريق شبانه آنان كمتر يا مساوي 2 مرتبه بود نسبت به دارونما،کاهش آماري معني داري نشان داد (p=0.001).
نتيجه گيري:
با توجه به نتايج پژوهش حاضر، مصرف پودر دانه كتان به مدت 6 هفته، مي تواند در کاهش علايم وازوموتور، بويژه در بيماران با علايم وازوموتور متوسط نسبت به آنان که علايم بيشتر و شديدتري دارند، سودمند باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

باغداری، ن.، و اکبری، ا.، و آیتی، ص.، و امامی، ا.، و اسماعیلی، ح. (1390). بررسی اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگی زنان حول و حوش یائسگی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 14(1), 37-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128229Vancouver : کپی

باغداری نسرین، اکبری اعظم، آیتی صدیقه، امامی احمد، اسماعیلی حبیب اله. بررسی اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگی زنان حول و حوش یائسگی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1390 [cited 2021April20];14(1):37-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128229IEEE : کپی

باغداری، ن.، اکبری، ا.، آیتی، ص.، امامی، ا.، اسماعیلی، ح.، 1390. بررسی اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگی زنان حول و حوش یائسگی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 14(1), pp.37-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128229. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی