برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 19 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بيان آکواپورين NtPIP2;1 توتون در اووسيت هاي زنوپوس و مطالعه حساسيت آن نسبت به جيوه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

هدف: حرکت آب از عرض غشا هاي سلولي در اثر حضور کانال هاي آبي به نام آکواپورين ها (AQPs) تسهيل مي شود. ترکيبات جيوه يکي از بازدارنده هاي قوي آکواپورين هاي گياهي و جانوري مي باشند. به هر حال چندين فرم مشابه از آکواپورين ها مانند NtAQP1 در گياه توتون توسط جيوه ممانعت نمي شوند. هدف از اين تحقيق بررسي حساسيت آکواپورين NtPIP2;1 جداسازي شده از توتون نسبت به جيوه است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي پس از سنتز
cRNA مربوط به NtPIP2;1، تزريق آن به داخل اووسيت هاي زنوپوس توسط ميکرواينجکشن صورت گرفت. پس از دو روز انکوبه کردن اووسيت ها، آنها به مدت 10 دقيقه در معرض 1 ميلي مولار کلرور جيوه قرار گرفته، سپس آزمون انبساط حجم اووسيت در محيط هيپوتونيک انجام و ضريب نفوذپذيري غشا (Pf) اووسيت تعيين شد.
نتايج:
P¦ محاسبه شده براي اووسيت هاي گروه کنترل و تيمار شده با کلرور جيوه که هر دو آکواپورين NtPIP2;1 را بيان مي کنند به ترتيب برابر با 2-10×99.0 و 2-10×98.0 سانتيمتر بر ثانيه بود که تفاوت معني داري با يکديگر نشان ندادند .(p>0.05) مقايسه توالي اسيد آمينه آکواپورين NtPIP2;1 با NtAQP1 (غيرحساس به جيوه) نشان داد که NtPIP2;1 همانند NtAQP1 در نزديک منفذ آبي داراي اسيد آمينه ترئونين به جاي سيستئين مي باشد.
نتيجه گيري:
NtPIP2;1 يک آکواپورين غير حساس به جيوه را در گياه توتون کدگذاري مي کند و اين به دليل جايگزيني اسيدآمينه سيستئين در نزديک منفذ آبي با ترئونين مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مهدیه نجف آبادی، م.، و مستاجران، ا.، و کاتسوهارا، م. (1389). بیان آکواپورین NtPIP2;1 توتون در اووسیت های زنوپوس و مطالعه حساسیت آن نسبت به جیوه. سلول و بافت, 1(1), 19-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128197Vancouver : کپی

مهدیه نجف آبادی مجید، مستاجران اکبر، کاتسوهارا ماکی. بیان آکواپورین NtPIP2;1 توتون در اووسیت های زنوپوس و مطالعه حساسیت آن نسبت به جیوه. سلول و بافت. 1389 [cited 2021April22];1(1):19-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128197IEEE : کپی

مهدیه نجف آبادی، م.، مستاجران، ا.، کاتسوهارا، م.، 1389. بیان آکواپورین NtPIP2;1 توتون در اووسیت های زنوپوس و مطالعه حساسیت آن نسبت به جیوه. سلول و بافت, [online] 1(1), pp.19-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128197. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی